Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • serial killers = seriemoordenaars
 • Are there many serial killers in America?

  Zijn er veel seriemoordenaars in Amerika?

 • multiple = meerdere
 • Serial killing is killing multiple people, but not at the same time.

  Seriemoord is het vermoorden van meerdere mensen, maar niet tegelijkertijd.

 • death penalty = doodstraf
 • Do you believe in the death penalty?

  Geloof jij in de doodstraf?

 • community = leefgemeenschap
 • The parents are away from the family and there's not a community.

  De ouders zijn niet bij het gezin en er is geen leefgemeenschap.

 • feel distant from = voelen zich ver afstaan
 • Children feel distant from society.

  Kinderen voelen zich ver afstaan van de maatschappij.

 • Juvenile delinquency = Jeugdcriminaliteit
 • Juvenile delinquency refers to antisocial or illegal behavior (behaviour) by children or adolescents.

  Jeugdcriminaliteit houdt antisociaal of illegaal gedrag in van kinderen of adolescenten.

 • behaviour = gedrag
 • Juvenile delinquency refers to antisocial or illegal behaviour by children or adolescents.

  Jeugdcriminaliteit houdt antisociaal of illegaal gedrag in van kinderen of adolescenten.

 • urban areas = stedelijke gebieden
 • .This juvenile criminality is apparent in urban areas.

  Deze jeugdcriminaliteit komt voor in stedelijke gebieden.

 • exposed to violence = blootgesteld aan geweld
 • Where children are exposed to violence in their immediate social environment, either as observers or as victims.

  Waar kinderen worden blootgesteld aan geweld in hun directe omgeving, als toeschouwers of als slachtoffers.

 • victims = slachtoffers
 • Where children are exposed to violence in their immediate social environment, either as observers or as victims.

  Waar kinderen worden blootgesteld aan geweld in hun directe omgeving, als toeschouwers of als slachtoffers.

 • juvenile detention = jeugdgevangenissen
 • Some young criminals are sent to juvenile detention centers.

  Sommige jonge criminelen worden naar jeugdgevangenissen gestuurd.

 • coercive measures = dwangmaatregelen
 • Fighting poverty works better than coercive measures.

  Armoede bestrijden werkt beter dan dwangmaatregelen.

 • rural areas = landelijke gebieden
 • Opportunities should be provided in rural areas.

  In landelijke gebieden moeten kansen (voor jongeren) worden geboden.

 • discouraged = ontmoedigd
 • Young people should be discouraged to migrate to urban areas.

  Jongeren moeten worden ontmoedigd om naar de steden te trekken.

 • oor urban settings = achterstandswijken
 • Youth from poor urban settings should benefit from plans.

  Jeugd uit achterstandswijken zou ook van plannen moeten kunnen profiteren.

 • empoyment = werk
 • These plans should focus on education and empoyment.

  Deze plannen moeten zich concentreren op onderwijs en werk.

 • detrimental effects of violence = schadelijke effecten van geweld
 • People should be aware of the detrimental effects of violence.

  Mensen zouden zich bewust moeten zijn van de schadelijke effecten van geweld.

 • importance of family = belang van het gezin
 • Don't forget the importance of family.

  Vergeet het belang van het gezin niet.

 • priority = prioriteit
 • The family should become a priority.

  Het gezin zou een prioriteit moeten hebben.

 • underage crime = misdaad door minderjarigen
 • The family plays an important role in the prevention of underage crime.

  Het gezin speelt een belangrijke rol in het voorkomen van misdaad door minderjarigen.

 • underage crime = misdaad door minderjarigen
 • The family plays an important role in the prevention of underage crime.

  Het gezin speelt een belangrijke rol in het voorkomen van misdaad door minderjarigen.