Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • decrease in = vermindering van
 • Abortion might be related to a decrease in crime.

  Abortus kan te maken hebben met een vermindering van criminaliteit.

 • foster home = pleeggezin
 • Some go from one foster home to another.

  Sommige gaan van het ene pleeggezin naar het andere.

 • causing crimes = misdaad te veroorzaken
 • If you are playing video games you can't be out there causing crimes.

  Als je aan het gamen bent, ben je niet buiten om misdaad te veroorzaken.

 • raped = verkracht
 • If a woman is being raped she should shout Fire!

  Als een vrouw verkracht wordt moet ze Brand! roepen.

 • amend-the-law = de wet te wijzigen
 • The country is in amend-the-law mode.

  Het land is in de stemming om de wet te wijzigen.

 • rape = verkrachting
 • There were two cases of child rape.

  Er waren twee gevallen van kinderverkrachting.

 • punishments = straffen
 • All kinds of punishments are suggested.

  Allerlei soorten straffen worden voorgesteld.

 • proposed adjustments = voorgestelde aanpassingen
 • Are the proposed adjustments effective?

  Zijn de voorgestelde aanpassingen effectief?

 • charge = aanklacht
 • The rape charge carries several jail terms.

  Op de aanklacht voor verkrachting staan meerdere celstraffen.

 • jail terms = celstraffen
 • The rape charge carries several jail terms.

  Op de aanklacht voor verkrachting staan meerdere celstraffen.

 • whipping = zweepslagen
 • In some states whipping is a punishment.

  In sommige staten zijn zweepslagen een straf.

 • death penalty = doodstraf
 • Murder is punishable with the death penalty.

  Op moord kan de doodstraf staan.

 • rapist = verkrachter
 • The rapist killed his victim.

  De verkrachter heeft zijn slachtoffer vermoord.

 • commiting the act = de daad beging
 • He didn't think while commiting the act.

  Hij dacht niet na toen hij de daad beging.

 • deterrent law = afschrikkende wet
 • There must be a more deterrent law on rape.

  Er moet een afschrikkende wet komen voor verkrachting.

 • severity = ernst
 • The new law must reflect the severity of the crime.

  De nieuwe wet moet een afspiegeling zijn van de ernst van de misdaad.

 • perpetrators = daders
 • The perpetrators should be flogged in public.

  De daders zouden in het openbaar gegeseld moeten worden.

 • flogged = gegeseld
 • The perpetrators should be flogged in public.

  De daders zouden in het openbaar gegeseld moeten worden.

 • Parole = voorwaardelijke vrijlating
 • Parole procedures must be considered.

  Er moet nagedacht worden over de procedures voor voorwaardelijke vrijlating.

 • safety = veiligheid
 • We need to ensure the safety of our children.

  We moeten de veiligheid van onze kinderen verzekeren.