Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to torment = kwellen
 • Those hateful words were meant to torment you.

  Die hatelijke worden waren bedoeld om je te kwellen.

 • to bully = pesten
 • Then the boy and his new friends start to bully Colin.

  Daarna begon de jongen en zijn nieuwe vrienden Colin te pesten.

 • bully = pestkop
 • A bully is a person who hurts or frightens other, weaker people.

  Een pestkop is iemand die andere, zwakkere mensen pijn doet of bang maakt.

 • to harass = treiteren
 • It was supposed to harass and embarrass the new kid.

  Het was de bedoeling om het nieuwe kind te treiteren en voor schut te zetten.

 • to threaten = bedreigen
 • to threaten someone with a gun.

  Iemand bedreigen met een pistool.

 • increasing = in toenemende mate
 • increasing opportunities for young people.

  in toenemende mate meer kansen voor jonge mensen.

 • compounded = verbonden
 • They were compounded during their marriage.

  Zij waren verbonden tijdens hun huwelijk.

 • the full scope = de volledige omvang
 • We need to have more information about the full scope of the tragedy.

  We hebben meer informatie nodig over de volledige omvang van de tragedie.

 • ranging = uiteenlopend
 • He was arrested with charges ranging from theft to murder.

  Hij was gearresteerd met beschuldigingen uiteenlopend van diefstal tot moord.