Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to charge = beschuldigen
 • They are going to charge the thief with his crime.

  Ze gaan de dief beschuldigen van zijn misdaad.

 • the spate = de stroom
 • de stroom vloed, overstroming

 • the count = het feit van de tenlastelegging
 • The lawyer was preparing for the count.

  De advocaat was aan het voorbereiden voor het feit van de tenlastelegging.

 • endanger = in gevaar brengen
 • She would never (to) endanger his life.

  Zij zou nooit zijn leven in gevaar brengen.

 • the council office = het stadskantoor, het gemeentehuis
 • The mayor is working in the council office.

  De burgemeester is aan werken in het stadskantoor, het gemeentehuis

 • the funeral parlour = het uitvaartbedrijf
 • the funeral parlour is preparing my fathers funeral.

  het uitvaartbedrijf is mijn vaders begrafenis aan het voorbereiden.

 • the thatched cottage = het huisje met een rieten dak
 • The poor family lived in the thatched cottage .

  Het arme gezin woonde in het huisje met een rieten dak.

 • be remanded in custody = in voorlopige hechtenis gehouden worden
 • The thief will (to) be remanded in custody until his trial.

  De dief wordt in voorlopige hechtenis gehouden worden tot zijn rechtszaak.

 • the gale = de stormachtige wind
 • The tree fell during the gale.

  De boom viel om tijdens de stormachtige wind.

 • to reignite = oplaaien
 • The reunion is going to reignite old disagreements.

  De reünie zal oude meningsverschillen doen oplaaien.

 • tear gas canister = traan gas(fles)
 • The police used (the) tear gas canister to scare away protesters.

  De politie gebruikte (de) traan gas(fles) om demonstranten weg te jagen.

 • unharmed = ongedeerd
 • The victims were unharmed.

  De slachtoffers waren ongedeerd.

 • beaming smile = stralende lach
 • The new boy has a beaming smile.

  De nieuwe jongen heeft een stralende lach.

 • the mistaken identity = de persoonsverwisseling
 • The police was working on the case of the mistaken identity.

  De politie werkte aan de zaak van de persoonsverwisseling.

 • the gatehouse = de portierswoning
 • the gatehouse is at the gate.

  de portierswoning is bij het hek.

 • to affect = beïnvloeden, treffen
 • The rain is going to affect the grass.

  De regen zal het gras beïnvloeden, treffen.

 • the premises = het pand
 • The police decided to clear the premises.

  De politie besloot het pand te ontruimen.

 • the family room = de familiekamer
 • The mother took the baby to the family room of the hotel.

  De moeder nam de baby naar de familiekamer van het hotel.

 • to reassure = verzekeren van
 • The police needed to reassure the victims of his safety.

  De politie moest het slachtoffer verzekeren van zijn veiligheid.

 • loved ones = dierbaren
 • All of us have lost loved ones.

  Iedereen heeft dierbaren verloren.

 • be devastated = kapot van zijn
 • If he finds out he will (to) be devastated.

  Als hij erachter komt zal hij er kapot van zijn.

 • to carry on = doorgaan
 • You have got to carry on the show.

  Je moet de show laten doorgaan.

 • differ = botsen
 • The opinion will (to) differ.

  De meningen zullen botsen.

 • extensive = grootschalig
 • An extensive investigation pointed him out as the criminal.

  Een grootschalig onderzoek wees hem aan als de crimineel.

 • make an attempt = een poging ondernemen
 • I will (to) make an attempt to learn English.

  Ik zal een poging ondernemen om Engels te leren.

 • put into place = in (te) voeren
 • It is recommended that a standard format be put into place.

  Er wordt aanbevolen een standaardformat in (te) voeren.