Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • capable = capabel
 • capacity = capaciteit
 • category = categorie
 • cease = ophouden
 • challenge = uitdaging
 • channel = kanaal
 • chapter = hoofdstuk
 • chart = grafiek
 • chemical = chemisch
 • circumstance = omstandigheid
 • cite = citeren
 • civil = burgerlijk
 • clarify = verduidelijken
 • classic = klassiek
 • clause = clausule
 • code = code
 • coherent = samenhangend
 • coincide = samenvallen
 • collapse = ineenstorting
 • colleague = collega
 • commence = beginnen
 • comment = commentaar
 • commission = commissie
 • commit = plegen
 • considerable = aanzienlijk
 • consist (of) = bestaan (uit)
 • constant = constant
 • constitute = vormen
 • constrain = beperken
 • construct = bouwen
 • consult = raadplegen
 • consume = verbruiken
 • contact = contact (persoon)
 • contemporary = hedendaags
 • context = context
 • contract = contract
 • contradict = tegenspreken
 • contrary = integendeel
 • contrast = contrast
 • contribute = bijdragen
 • controversy = controverse
 • convene = bijeenkomen
 • commodity = gebruiksartikel
 • communicate = communiceren
 • community = gemeenschap
 • compatible = verenigbaar
 • compensate = compenseren
 • compile = samenstellen
 • complement = aanvulling
 • complex = complex
 • component = component
 • compound = verbinding
 • comprehensive = uitgebreid
 • comprise = bevatten
 • compute = berekenen
 • converse = omgekeerd
 • convert = omzetten
 • convince = overtuigen
 • cooperate = samenwerken
 • coordinate = coördineren
 • core = kern
 • corporate = gezamenlijk
 • correspond = overeenstemmen
 • couple = paar
 • create = creëren
 • credit = credit
 • criteria = criteria
 • crucial = cruciaal
 • culture = cultuur
 • currency = valuta
 • cycle = cyclus
 • computerize = automatiseren