Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • formerly = voorheen
 • former = voormalig(e)
 • the application = de toepassing
 • (to) extend = uitbreiden, verlengen
 • the extent of = de mate van
 • the extension = de uitbreiding, verlenging
 • the founder = de grondlegger
 • the foundation = stichting
 • the development = de ontwikkeling
 • (to) discover = ontdekken
 • disproportionately = (op) buitensporig(e wijze)
 • proportionally = op gepaste manier, in verhouding
 • the usurious loan = de woeker lening
 • (to) lend = lenen aan (iemand)
 • (to) loan = uitlenen
 • (to) borrow = lenen van (een voorwerp)
 • viable = levensvatba(a)r(e)
 • eventually = uiteindelijk
 • (to) incur = zich op de hals halen
 • (to) secure = zich verzekeren van
 • (to) procure = verwerven
 • (to) ensue = volgen op
 • (to) issue = uitvaardigen
 • (to) retain = vasthouden aan