Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • brief = kortdurend
 • tempestuous = stormachtig(e)
 • the erratic poet = de wispelturige dichter
 • volatile = ontvlamba(a)r(e)
 • (to) raise = grootbrengen
 • (to) pore over = grondig bestuderen
 • Lucasian Professor = vergelijkbaar met: buitengewoon hoogleraar
 • (to) attain = verwerven
 • the Enchantress = de verleidster
 • (to) grasp = bevatten
 • tremendously = enorm
 • the array = het stelsel
 • the punch card = de ponskaart
 • strikingly prescient = treffend vooruitziend
 • treffend vooruitziend(e)

 • elaborate = gedetailleerd(e)
 • peculiar = buitengewo(o)n(e)
 • (to) thwart = fnuiken