Woordenlijsten Engels Divers Basiswoordenlijsten › Onregelmatige werkwoorden

Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

Acties:

Engels-Nederlands

 

was / were - been = zijn / worden

to be: was / were - been

zijn / worden (ww: vt - vd)

beat - beaten = (ver)slaan

to beat: beat - beaten

(ver)slaan (ww: vt - vd)

became - become = worden

to become: became - become

worden (ww: vt - vd)

bet - bet = wedden

to bet: bet - bet

wedden (ww: vt - vd)

bit - bitten = bijten

to bite: bit - bitten

bijten (ww: vt - vd)

blew - blown = blazen / waaien

to blow: blew - blown

blazen / waaien (ww: vt - vd)

broke - broken = breken

to break: broke - broken

breken (ww: vt - vd)

broadcast - broadcast = uitzenden

to broadcast: broadcast - broadcast

uitzenden (ww: vt - vd)

built - built = bouwen

to build: built - built

bouwen (ww: vt - vd)

burnt - burnt = (ver)branden

to burn: burnt - burnt

(ver)branden (ww: vt - vd)

bought - bought = kopen

to buy: bought - bought

kopen (ww: vt - vd)

caught - caught = vangen

to catch: caught - caught

vangen (ww: vt - vd)

chose - chosen = kiezen

to choose: chose - chosen

kiezen (ww: vt - vd)

came - come = komen

to come: came - come

komen (ww: vt - vd)

cut - cut = snijden / knippen

to cut: cut - cut

snijden / knippen (ww: vt - vd)

did - done = doen

to do: did - done

doen (ww: vt - vd)

drew - drawn = trekken / tekenen

to draw: drew - drawn

trekken / tekenen (ww: vt - vd)

drank - drunk = drinken

to drink: drank - drunk

drinken (ww: vt - vd)

drove - driven = (aan)drijven / rijden (auto)

to drive: drove - driven

(aan)drijven / rijden (auto) (ww: vt - vd)

ate - eaten = eten

to eat: ate - eaten

eten (ww: vt - vd)

fell - fallen = Vallen

to fall: fell - fallen

Vallen (ww: vt - vd)

fed - fed = (zich) voeden / voeren

to feed: fed - fed

(zich) voeden / voeren (ww: vt - vd)

felt - felt = (zich) voelen

to feel: felt - felt

(zich) voelen (ww: vt - vd)

fought - fought = vechten

to fight: fought - fought

vechten (ww: vt - vd)

found - found = vinden

to find: found - found

vinden (ww: vt - vd)

flew - flown = vliegen

to fly: flew - flown

vliegen (ww: vt - vd)

forgot - forgotten = vergeten

to forget: forgot - forgotten

vergeten (ww: vt - vd)

got - got = krijgen / worden

to get: got - got

krijgen / worden (ww: vt - vd)

gave - given = geven

to give: gave - given

geven (ww: vt - vd)

went - gone = gaan

to go: went - gone

gaan (ww: vt - vd)

grew - grown = groeien / worden

to grow: grew - grown

groeien / worden (ww: vt - vd)

hung - hung = hangen

to hang: hung - hung

hangen (ww: vt - vd)

had - had = hebben

to have (got): had - had

hebben (ww: vt - vd)

heard - heard = horen

to hear: heard - heard

horen (ww: vt - vd)

hid - hidden = (zich) verbergen

to hide: hid - hidden

(zich) verbergen (ww: vt - vd)

hit - hit = slaan / raken

to hit: hit - hit

slaan / raken (ww: vt - vd)

hurt - hurt = pijn doen

to hurt: hurt - hurt

pijn doen (ww: vt - vd)

kept - kept = houden / bewaren

to keep: kept - kept

houden / bewaren (ww: vt - vd)

knew - known = weten / kennen

to know: knew - known

weten / kennen (ww: vt - vd)

learnt - learnt = leren

to learn: learnt - learnt

leren (ww: vt - vd)

left - left = (ver)laten

to leave: left - left

(ver)laten (ww: vt - vd)

let - let = laten / verhuren

to let: let - let

laten / verhuren (ww: vt - vd)

lay - lain = liggen

to lie: lay - lain

liggen (ww: vt - vd)

lost - lost = verliezen

to lose: lost - lost

verliezen (ww: vt - vd)

made - made = maken

to make: made - made

maken (ww: vt - vd)

meant - meant = bedoelen / betekenen

to mean: meant - meant

bedoelen / betekenen (ww: vt - vd)

met - met = ontmoeten

to meet: met - met

ontmoeten (ww: vt - vd)

paid - paid = betalen

to pay: paid - paid

betalen (ww: vt - vd)

put - put = zetten / leggen

to put: put - put

zetten / leggen (ww: vt - vd)

quit - quit = ophouden (met)

to quit: quit - quit

ophouden (met) (ww: vt - vd)

read - read = lezen

to read: read - read

lezen (ww: vt - vd)

rode - ridden = rijden (fiets / paard)

to ride: rode - ridden

rijden (fiets / paard) (ww: vt - vd)

ran - run = rennen

to run: ran - run

rennen (ww: vt - vd)

said - said = zeggen

to say: said - said

zeggen (ww: vt - vd)

saw - seen = zien

to see: saw - seen

zien (ww: vt - vd)

sold - sold = verkopen

to sell: sold - sold

verkopen (ww: vt - vd)

sent - sent = (ver)zenden / (ver)sturen

to send: sent - sent

(ver)zenden / (ver)sturen (ww: vt - vd)

set - set = zetten / plaatsen / instellen

to set: set - set

zetten / plaatsen / instellen (ww: vt - vd)

shook - shaken = schudden

to shake: shook - shaken

schudden (ww: vt - vd)

shot - shot = schieten

to shoot: shot - shot

schieten (ww: vt - vd)

showed - shown = tonen / laten zien

to show: showed - shown

tonen / laten zien (ww: vt - vd)

sang - sung = zingen

to sing: sang - sung

zingen (ww: vt - vd)

sat - sat = zitten

to sit: sat - sat

zitten (ww: vt - vd)

slept - slept = slapen

to sleep: slept - slept

slapen (ww: vt - vd)

smelt - smelt = ruiken

to smell: smelt - smelt

ruiken (ww: vt - vd)

spoke - spoken = spreken

to speak: spoke - spoken

spreken (ww: vt - vd)

spelt - spelt = spellen

to spell: spelt - spelt

spellen (ww: vt - vd)

spent - spent = doorgeven / uitgeven

to spend: spent - spent

doorgeven / uitgeven (ww: vt - vd)

split - split = splijten

to split: split - split

splijten (ww: vt - vd)

stole - stolen = stelen

to steal: stole - stolen

stelen (ww: vt - vd)

stuck - stuck = plakken

to stick: stuck - stuck

plakken (ww: vt - vd)

swore - sworn = zweren / vloeken

to swear: swore - sworn

zweren / vloeken (ww: vt - vd)

swept - swept = vegen

to sweep: swept - swept

vegen (ww: vt - vd)

swam - swum = zwemmen

to swim: swam - swum

zwemmen (ww: vt - vd)

took - taken = nemen / brengen

to take: took - taken

nemen / brengen (ww: vt - vd)

taught - taught = onderwijzen

to teach: taught - taught

onderwijzen (ww: vt - vd)

tore - torn = trekken / scheuren

to tear: tore - torn

trekken / scheuren (ww: vt - vd)

told - told = zeggen / vertellen

to tell: told - told

zeggen / vertellen (ww: vt - vd)

thought - thought = denken

to think: thought - thought

denken (ww: vt - vd)

threw - thrown = gooien

to throw: threw - thrown

gooien (ww: vt - vd)

understood - understood = begrijpen / verstaan

to understand: understood - understood

begrijpen / verstaan (ww: vt - vd)

wore - worn = dragen (kleding)

to wear: wore - worn

dragen (kleding) (ww: vt - vd)

wrote - written = schrijven

to write: wrote - written

schrijven (ww: vt - vd)