Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • absent-minded / forgetful = verstrooid
 • announce = aankondigen
 • annoyed = boos
 • apologise = zich verontschuldigen
 • assume = aannemen / spelen
 • cane = wandelstok / stok
 • carve = houwen / hakken
 • creature = wezen
 • decide = besluiten
 • decipher = ontcijferen
 • deformed = misvormd
 • detective agency = detectivebureau
 • direction = richting
 • due to / because of = vanwege / door
 • eccentric = zonderling / excentriek
 • except for / apart from = behalve
 • exist = bestaan
 • explanation = verklaring / uitleg
 • fortune = vermogen
 • future = toekomstig
 • get lost = verdwalen / de weg kwijt zijn
 • grocery list = boodschappenlijst
 • guess = denken
 • heart attack = hartaanval
 • inconvenience = ongemak
 • joke around = grapjes maken
 • luxurious = luxe
 • pace / speed = stap
 • plot = samenzwering / complot
 • police investigation = politie-onderzoek
 • pretend = doen alsof
 • prevent = voorkomen
 • private investigator / private detective = privédetective
 • property = eigendom
 • regret = betreuren
 • reign / rule = heersen / regeren
 • replace = vervangen
 • reveal = onthullen / ophelderen
 • riddle = raadsel
 • roadworks = wegwerkzaamheden
 • robbery / theft / burglary = overval
 • rumour = gerucht
 • security = veiligheid / beveiliging
 • shadow = volgen / stiekem volgen / schaduwen
 • shed = schuur
 • silk = zijden
 • spokesman / spokeswoman = woordvoerder
 • spy on = bespioneren
 • square = plein
 • statue = beeld / standbeeld
 • suggest = voorstellen
 • surface = oppervlak
 • suspect = verdachte
 • town centre / city centre = stadscentrum
 • trust = vertrouwen
 • turn out = blijken
 • unfortunately = helaas
 • westbound = in westelijke richting
 • withdraw = opnemen