Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • amazed = zeer verbaasd
 • behaviour = gedrag
 • confident = zelfverzekerd
 • delicious = heerlijk
 • early = vroeg
 • eat - ate - eaten / eat = eten
 • evil witch = boze heks
 • fairy = elfje
 • fairy tale = sprookje
 • frog = kikker
 • handsome = knap (van uiterlijk) / knap / aantrekkelijk
 • hospital = ziekenhuis
 • praise = prijzen / loven
 • summary = samenvatting
 • survive = overleven
 • wonderful = schitterend / prachtig
 • adult book = boek voor volwassenen
 • annoying = irritant / vervelend
 • education = onderwijs / opleiding
 • guitar = gitaar
 • hang out with someone = met iemand optrekken
 • honest = eerlijk
 • joke = grap / mop
 • liar = leugenaar
 • lose - lost - lost / lose = verliezen
 • loss = verlies
 • prefer = de voorkeur geven aan / liever doen
 • rabbit = konijn
 • religion = geloof / religie
 • ride a horse = paardrijden
 • teach - taught - taught / teach = leren / onderwijzen
 • violin = viool
 • wood / woods = bos
 • afterwards = achteraf
 • breathe = ademen
 • candle = kaars
 • cheek = wang
 • conversation = gesprek
 • elephant = olifant
 • engine = motor
 • freckles = sproeten
 • gray = grijs
 • obey = gehoorzamen
 • pink = roze
 • scary = griezelig / angstaanjagend
 • silky = zacht / zijdeachtig
 • sleepy = slaperig
 • speak - spoke - spoken / speak = spreken
 • spot = vlek
 • threatening = dreigend
 • author = schrijver
 • behave = zich gedragen
 • defeat = verslaan
 • dreadful = vreselijk
 • except for = behalve
 • eyebrow = wenkbrauw
 • humorous = grappig
 • ignore = negeren
 • library = bibliotheek
 • limit = grens / uiterste grens
 • mumble = mompelen
 • novel = roman
 • poor = arm
 • pretend = doen alsof
 • silence = stilte
 • torch = zaklamp