Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • be injured = gewond raken
 • bend - bent - bent / bend = buigen
 • brake = rem / remmen
 • common = gewoon / gebruikelijk
 • depend on = afhankelijk zijn van
 • elbow = elleboog
 • glove = handschoen
 • goggles = veiligheidsbril / beschermingsbril
 • helmet = helm
 • injury = letsel / verwonding
 • leap - leapt - leapt / leap = springen
 • narrow = smal
 • ordinary = gewoon
 • pad = beschermingskap
 • protection = bescherming
 • secure = veilig / goed beveiligd
 • separate = scheiden / losraken
 • straighten out = strekken
 • tyre = band (van auto of fiets) / band
 • across the country = in het hele land
 • aircraft / plane / plane / aircraft = vliegtuig
 • calculate = uitrekenen
 • count = tellen
 • crew = bemanning
 • flight = vlucht
 • lie - lay - lain / lie = liggen
 • lift = opwaartse beweging
 • memory = aandenken
 • rise - rose - risen / rise = stijgen / opstijgen
 • stomach = buik / maag
 • take off - took off - taken off / take off = vertrekken
 • throughout / during = tijdens
 • rain shower / shower = regenbui
 • application form = aanvraagformulier
 • direction = richting
 • launch = lanceren / starten
 • overhead = boven je hoofd
 • provide = bieden / zogen voor
 • rope = touw / koord
 • stretch / stretch out = uitstrekken / strekken
 • string = (dun) touw / touw
 • suggest = voorstellen
 • tower = toren / verhoogd frame
 • try out = proberen / uitproberen
 • wave = golf
 • argue = beargumenteren
 • at the same time = tegelijkertijd
 • be afraid of heights = hoogtevrees hebben
 • be worth = waard zijn
 • be worthwhile = de moeite waard zijn
 • beer = bier / biertje
 • fill in / fill out = invullen
 • hit - hit - hit / hit = raken
 • promise = belofte
 • regularly = regelmatig / geregeld
 • vote = stemmen
 • voyage = reis / reis over water
 • wake up - woke up - woken up / wake up = wakker worden / wakker maken