Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • after = daarna / nadat
 • ago = geleden
 • all the time = de hele tijd
 • already = al
 • anyway = hoe dan ook
 • at = op
 • at the moment = momenteel
 • available = beschikbaar
 • before = voordat
 • best wishes = het beste
 • could = zou(den) kunnnen
 • Dear... = Geachte…
 • difficult = moeilijk
 • for = voor
 • from = van
 • interesting = interessant
 • maybe = misschien
 • message = bericht
 • most important = belangrijkst
 • only = alleen
 • really = echt
 • so = dus
 • someone else = iemand anders
 • still = nog steeds
 • sure = prima
 • terrible = vreselijk
 • that = dat
 • the course = de opleiding
 • the file = het bestand
 • the information = de informatie
 • the kind = de soort
 • to be sure = zeker weten
 • to break up = uit elkaar gaan
 • to chat = chatten
 • to come back = terugkomen
 • to decide = beslissen
 • to download = downloaden
 • to find out = erachter komen
 • to happen = gebeuren
 • to have to = moeten
 • to hear = horen
 • to join = meedoen
 • to miss = missen
 • to prefer = de voorkeur geven aan
 • to remember = zich herinneren
 • to search = zoeken
 • to sound = klinken
 • to stop = ophouden (met)
 • to try = proberen
 • together = samen
 • true = waar
 • useful = nuttig
 • while = terwijl
 • with = met
 • yet = nog
 • yours sincerely = hoogachtend