Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • calm = rustig
 • enough = genoeg
 • finger painting = vingerverven
 • general = algemeen
 • paint = verf
 • pots = potjes
 • the chickenpox = de waterpokken
 • the fever = de koorts
 • the lid = het deksel
 • the parent = de ouder
 • the rash = de uitslag
 • the routine = de gang van zaken
 • the sandpit = de zandbak
 • the shed = de schuur
 • the story = het verhaal
 • to arrive = aankomen
 • to bring in = binnenbrengen
 • to cancel = afzeggen
 • to change (nappies) = (luier) verschonen
 • to clear (the table) = (de tafel) afruimen
 • to collect (their child) = (hun kind) ophalen
 • to depart = verlaten
 • to empty = leegmaken
 • to finish off = afmaken
 • to gather = verzamelen
 • to get ready = klaarmaken
 • to go through = doornemen
 • to prepare = voorbereiden
 • to repeat = herhalen
 • to run through = doorlopen
 • to speak = spreken
 • to sweep = vegen
 • to wash = wassen
 • various = verschillende
 • what = wat
 • when = wanneer
 • who = wie
 • why = waarom