Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • all sorts of bother = allerlei problemen
 • decent = netjes
 • familiar = bekend
 • flimsy = dun
 • in my experience = naar mijn ervaring
 • noticeable = noemenswaardig
 • poor = slecht
 • portable = draagbaar
 • rewritable = herschrijfbaar
 • sensible = redelijk
 • sleek = gelikt
 • smooth = zacht
 • speedy = snel
 • the advantage = het voordeel
 • the cloud storage = de cloudopslag
 • the connection = de verbinding
 • the display = het display
 • the drawback = het nadeel
 • the equipment = de apparatuur
 • the evidence = het bewijs
 • the extent / the scope = de omvang
 • the fate = het noodlot
 • the fault = de storing
 • the flash storage = de flashopslag
 • the folders = de mappen
 • the gist = de kern
 • the hard drive = de harde schijf
 • the internet has gone down = de internetverbinding is uitgevallen
 • the ISP = de internetprovider
 • the keys = de toetsen
 • the lack = het ontbreken
 • the line test = de kabeltest
 • the machines = de apparaten
 • the mobile PC = de mobiele pc
 • the operating system (OS) = het besturingssysteem
 • the opinion = de mening
 • the performance = de prestatie
 • the purpose = het doel
 • the share = het aandeel
 • the skill = de vaardigheid
 • the solution = de oplossing
 • the telecoms provider = het telecom(municatie)bedrijf
 • to acquire / to obtain = verwerven
 • to be bound to = voorbestemd zijn
 • to be in all sorts of bother = in de problemen zitten
 • to betray = verraden
 • to browse = bekijken
 • to check = controleren
 • to complain = klagen
 • to concern = betreffen
 • to consider = overwegen
 • to deal with = behandelen
 • to ditch = aan de kant zetten
 • to figure out = uitzoeken
 • to fix = repareren
 • to fulfill = vervullen
 • to get back to someone = ergens bij iemand op terugkomen
 • to get something sorted = iets oplossen
 • to hold = aan de lijn blijven
 • to leave a message = een bericht achterlaten
 • to make sense = logisch zijn
 • to persuade = overtuigen
 • to progress = vooruitgaan
 • to provide = leveren
 • to put someone through = iemand doorverbinden
 • to raise something with someone = iets bij iemand onder de aandacht brengen
 • to recommend = aanbevelen
 • to register a complaint = een klacht indienen
 • to shed some light on something = licht werpen op iets
 • to store = opslaan
 • to suffer = lijden
 • to suggest = voorstellen
 • to summarise = samenvatten
 • to support = ondersteunen
 • to swap = vervangen
 • to take a message = een bericht aannemen
 • triple = drievoudig
 • virtually = nagenoeg