Découvertes 4+5 HAVO

Woordenlijsten Découvertes 4+5 HAVO

Hier vind je de woordenlijsten van Découvertes van Intertaal.

Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Frans Nederlands
 • une image = een beeld / een idee
 • un cliché = een cliché
 • positif = positief
 • positive = positief
 • négatif = negatief
 • négative = negatief
 • typiquement = typisch
 • un stéréotype = een stereotype / een cliché
 • un préjugé = een vooroordeel
 • bien élevé = beleefd / welopgevoed
 • bien élevée = beleefd / welopgevoed
 • travailleur = ijverig
 • travailleuse = ijverig
 • être shooté = stoned zijn
 • être shootée = stoned zijn
 • en permanence = voortdurend
 • une idée reçue = een gevestigde mening / een opvatting
 • déplacé = misplaatst / incorrect
 • déplacée = misplaatst / incorrect
 • davantage = meer
 • une perception = een waarneming / een perceptie
 • avoir tendance à = de neiging hebben om
 • dépeindre qn = iemand beschrijven / iemand afschilderen
 • dépeindre qc = iets beschrijven / iets afschilderen
 • un gréviste = een staker
 • une gréviste = een staakster
 • un béret = een baret
 • un panier en osier = een mand van wilgentenen
 • bourrer = vullen / volstoppen
 • éloigné = afwijkend / verschillend
 • éloignée = afwijkend / verschillend
 • le non-alignement = de niet-gebondenheid
 • mener = leiden / voeren
 • alimenter = voeden
 • l'arrogance = de arrogantie
 • manquer de qc = tekortschieten in iets
 • en grève = in staking
 • démentir = weerleggen / in tegenspraak zijn met
 • la faiblesse = de zwakheid / het onvermogen
 • le syndicalisme = de vakbeweging
 • répandre = verspreiden
 • autoriser = toestaan / toelaten
 • considérer comme = beschouwen als
 • officieusement = onofficieel / officieus
 • un radin = een gierigaard / een krent
 • une radine = een gierigaard / een krent
 • une dulcinée = een geliefde
 • considérer que = van mening zijn dat