Formidable

Hier vind je de woordenlijsten van Formidable   De woordjes van Formidable leer je met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Frans Nederlands
 • pleurer = huilen
 • le couteau = het mes
 • malin = sluw
 • remettre = terugzetten - teruggeven
 • le témoin = de getuige
 • le mètre = de meter
 • le trésor = de schat
 • habiter = wonen
 • la foi = het geloof - het vertrouwen
 • puisque = omdat - aangezien
 • la solution = de oplossing
 • réfléchir = nadenken
 • choisir = kiezen
 • le goût = de smaak
 • remercier = bedanken
 • détruire = vernietigen - vernielen
 • l'université = de universiteit
 • doux - douce = zacht
 • raconter = vertellen
 • la vitesse = de snelheid
 • le procès = het proces
 • enceinte = zwanger
 • amuser = vermaken
 • le niveau = het niveau
 • arranger = regelen
 • failli = bijna
 • l'arbre (M) = de boom
 • mériter = verdienen
 • la différence = het verschil
 • bleu = blauw