Formidable

Hier vind je de woordenlijsten van Formidable   De woordjes van Formidable leer je met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Frans Nederlands
 • car = want
 • parce que = omdat, want
 • pourquoi = waarom
 • puisque = doordat, aangezien
 • surtout = vooral
 • c'est pourquoi = het is daarom…
 • donc = dus
 • enfin = Ten slotte
 • bref = kortom
 • alors = dus, dan
 • ainsi = op die manier, zo
 • finalement = ten slotte
 • en résumé = samenvattend
 • par conséquent = als gevolg, dan ook
 • de toute façon = in ieder geval
 • d'abord = ten eerste
 • ensuite = vervolgens, daarna
 • puis = overigens
 • en outre = bovendien
 • de même = eveneens
 • également = eveneens, ook
 • de plus = bovendien
 • en premier lieu = in de eerste plaats
 • en dernier lieu = in de laatste plaats
 • finalement = tenslotte
 • au contraire = integendeel
 • cependant = echter
 • toutefois = echter, evenwel
 • pourtant = echter, toch
 • par contre = integendeel, daarentegen
 • contrairement à = in tegenstelling tot
 • en revanche = daarentegen
 • mais = maar
 • malgré = ondanks
 • néanmoins = niettemin, toch
 • tandis que / alors que / pendant que = terwijl
 • lorsque = als - wanneer