elkaar begrijpen

Elkaar leren begrijpen in het Frans


Wil je elkaar kunnen begrijpen in het Frans?
Leer dan deze lijst met Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Frans Nederlands
 • Pourriez vous répéter ça? = Kunt u dat herhalen?
 • Que dîtes-vous? = Wat zeg je?
 • combien = hoeveel
 • Quelle heure est-il? = Hoe laat is het?
 • Je ne comprends pas = Ik begrijp het niet
 • ralentissez = langzamer
 • épeler = spellen
 • Je ne parle pas … = Ik spreek geen ...
 • français = frans
 • où se trouve …? = waar is ...?
 • Comment dit-on …? = Hoe zeg je ...?
 • Comment prononcez-vous cela? = Hoe spreek je dat uit?
 • Anglais = engels
 • parlez-vous = spreekt u?
 • mon nom est... = ik heet ...
 • Comment tu t'appelles? = Hoe heet je?
 • Pardon = sorry
 • Merci = bedankt
 • s'il vous plaît = alstublieft
 • non = nee
 • oui = ja
 • Salut = Hallo