Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Latijn Nederlands
 • ave = gegroet / hallo
 • clamat = roept / schreeuwt
 • et = en / ook
 • valde = zeer
 • gaudet = verheugt zich / is blij
 • nam = want / namelijk
 • modo = zojuist / juist
 • imperator = veldheer / keizer
 • intrat = komt binnen / gaat binnen
 • consul = consul
 • tribunus = tribuun
 • pater = vader
 • nunc = nu
 • turba = menigte
 • non = niet
 • tacet = zwijgt
 • audit = hoort / luistert
 • tum = dan / vervolgens
 • iterum = weer / opnieuw
 • venit = komt
 • ecce = kijk!
 • simulacrum = beeld
 • plaudit = klapt in zijn handen / applaudisseert
 • amat = is verliefd / houdt van
 • enim = namelijk / immers
 • ibi = daar
 • sedet = zit
 • ridet = lacht
 • spectaculum = schouwspel
 • placet = bevalt / valt in de smaak