Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Latijn Nederlands
 • forum = forum / markt
 • Romanus = Romein(s)
 • vocat = roept
 • amica = vriendin
 • amicus = vriend
 • via = straat / weg
 • latus = breed
 • autem = maar / echter
 • cur = waarom
 • nihil = niets
 • dicit = zegt
 • rogat = vraagt
 • laetus = blij / vrolijk
 • est = is
 • respondet = antwoordt
 • novus = nieuw
 • serva = slavin
 • semper = altijd / steeds
 • nemo (stam: nemin-) = niemand
 • docet = onderwijst
 • dubitat = aarzelt
 • iam = al / reeds
 • non iam = niet mee
 • non iam

  niet langer / niet mee

 • non iam = niet langer
 • non iam

  niet langer / niet mee

 • magistra = lerares
 • bonus = goed
 • templum = tempel
 • altus = hoog
 • multus = veel
 • sunt = zijn
 • servus = slaaf
 • stat = staat
 • senator = senator
 • clarus = beroemd
 • etiam = ook
 • etiam / quoque

  ook