Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

  • Latijn Nederlands
  • modo ..... modo = nu eens ..... dan weer
  • cum = met / samen met
  • solus = alleen
  • Iunonis = van Juno
  • susurrare = fluisteren
  • Iovis = van Jupiter
  • meus = mijn