Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Latijn Nederlands
 • gladiator = gladiator
 • salutare = groeten / begroeten
 • alius = ander
 • alius ... alius = de een ... de ander
 • alii ... alii = sommigen ... anderen
 • petere = vragen / aanvallen
 • gladius = zwaard
 • timor = angst / vrees
 • vacare = vrij zijn van / niet hebben
 • igitur = dus / daarom
 • victoria = overwinning
 • pugnare = vechten / strijden
 • laborare = hard werken / zich inspannen
 • sustinere = uithouden / verdragen / volhouden
 • observare = letten op / kijken naar
 • tandem = eindelijk / ten slotte / toch
 • modo = juist / alleen / slechts
 • neque ... neque = niet ... en ook niet
 • neque ... neque

  noch ... noch / niet ... en ook niet

 • neque ... neque = noch ... noch
 • neque ... neque

  noch ... noch / niet ... en ook niet

 • pugna = gevecht
 • alter = de een / de ander
 • alter ... alterum = elkaar
 • vulnerare = verwonden
 • studere = studeren / willen
 • tam = zo
 • iniustus = onrechtvaardig
 • pecunia = geld
 • abundare = in overvloed hebben
 • divitiae = rijkdom
 • carere = niet hebben
 • amor = liefde
 • ne ... quidem = zelfs niet
 • ne ... quidem

  ook niet / zelfs niet

 • ne ... quidem = ook niet
 • ne ... quidem

  ook niet / zelfs niet

 • ludus = spel / school
 • iacere = liggen
 • victor = winnaar
 • cedere = weggaan / verlaten
 • nex = dood / moord
 • dolere = bedroefd zijn / treuren
 • littera = letter
 • litterae = brief