Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Latijn Nederlands
 • sero = laat
 • ira = woede / toorn
 • filius = zoon
 • filia = dochter
 • magister = leraar
 • suus = zijn / haar / hun
 • liber = boek
 • curare = zich bekommeren om
 • disputare = bespreken / discussiëren
 • narrare = vertellen
 • consilium = plan / raad / advies
 • rex / regis = koning
 • pulcher = knap / mooi
 • tuus = jouw
 • miser = ongelukkig / ellendig
 • meus = mijn
 • plenus = vol
 • invidia = afgunst / jaloezie
 • puer = jongen
 • vester = jullie
 • noster = ons / onze
 • navigare = varen / bevaren
 • verbum = woord
 • gloria = roem / eer
 • cupidus = vol verlangen
 • vir = man / kerel
 • periculum = gevaar
 • admonere = waarschuwen / raadgeven
 • monstrum = monster
 • terra = Land
 • situs = gelegen / liggend
 • oppidum = stad
 • ager = akker / veld
 • invenire = vinden / ontdekken