Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Latijn Nederlands
 • nos = wij
 • suasoria = redevoering
 • Macedonum = van de Macedoniërs
 • Quid ad me? = Wat heb ik daarmee te maken?
 • non magis quam = evenmin als
 • vos = jullie
 • consiliarius = raadgever
 • Romae = in Rome
 • qui = die
 • venerunt = zijn gekomen
 • litterae = wetenschappen
 • regnum = rijk
 • exemplum = voorbeeld