Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Latijn Nederlands
 • fabula = fabel
 • rana = kikker
 • pila = bal
 • frigidarium = het koude bad
 • annos undeviginti natus = toen hij 19 jaar oud was
 • agedum = vooruit!
 • invisus = gehaat bij
 • recipere = terugtrekken
 • Romae = in Rome
 • Aegyptus = Egypte
 • Alexandriae = in Alexandrië
 • impune est = zal ongestraft blijven
 • comparare = kopen
 • Romae = in Rome
 • tot ..... quot = zoveel ..... als