Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Latijn Nederlands
 • mors / mortis = dood
 • navis / navis = schip
 • vates / vatis = zieneres / profeet
 • sedes / sedis = zetel / stoel / woonplaats
 • beatus = gelukkig
 • sors / sortis = lot
 • gens / gentis = geslacht / stam / volk
 • anima = adem / ziel / leven
 • monstrare = tonen / aanwijzen / wijzen
 • lux / lucis = licht
 • fatum = lot / noodlot
 • docere = onderwijzen / informeren
 • ille / illa / illud = die / dat
 • regnare = regeren / regeren over
 • arx / arcis = burcht
 • mons / montis = berg
 • ponere = neerzetten / zetten
 • urbs / urbis = stad
 • iam = al / reeds
 • prodere = onthullen / meedelen / verraden
 • dicere = zeggen / spreken / noemen
 • primus = eerst
 • finis = grens / einde / doel
 • orbis = kring / kringloop
 • orbis terrarum = de aarde
 • orbis terrarum

  de wereld / de aarde

 • orbis terrarum = de wereld
 • orbis terrarum

  de wereld / de aarde

 • superbus = hoogmoedig / trots
 • civitas = staat
 • auctor = dader / aanstichter / schrijver
 • parere = gehoorzamen
 • imperium = macht / heerschappij
 • iustus = rechtvaardig
 • parcere = sparen
 • admonere = waarschuwen / herinneren
 • memoria = geheugen / herinnering
 • litterae = brief / wetenschap