Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Latijn Nederlands
 • acer / acris = scherp / streng / hard
 • patres = senatoren / patriciërs
 • agere = doen / handelen / onderhandelen
 • celer / celeris = snel
 • opus est = ... is nodig
 • discordia = tweedracht / onenigheid
 • lex / legis = wet
 • crudelis = wreed / meedogenloos
 • iudicium = rechtbank / vonnis
 • iratus = boos / woedend
 • fabula = verhaal / fabel
 • brevis = kort
 • eques / equitis = ruiter / rider
 • pars / partis = deel
 • omnis = ieder / elk / geheel / alle
 • mortalis = sterfelijk / vergankelijk
 • duo = twee
 • ingens = reusachtig / enorm
 • civis = burger / medeburger
 • utilis = nuttig / geschikt
 • salus / salutis = gezondheid / welzijn
 • communis = gemeenschappelijk / algemeen
 • consulere = beraadslagen / overleggen
 • convenire = samenkomen / tegenkomen
 • legatus = gezant
 • ius / iuris = recht / rechtsregel
 • describere = overschrijven
 • quattuor = vier
 • quinque = vijf
 • post = daarna
 • prudens = verstandig / wijs
 • corrigere = verbeteren / corrigeren
 • perficere = afmaken / voltooien
 • tabula = plank / plaat / wetstafel
 • exponere = uitstallen / uiteenzetten
 • qua de causa = waarom / daarom
 • duodecim = twaalf