Goedgebekt

Goedgebekt

Leer vele moeilijke woorden, uitdrukkingen, e.d. met Goedgebekt compleet. Ga voor meer informatie naar Studieboeken Nederlands van Uitgeverij Pak.

Wil je Nederlandse spelling oefenen? Doe dat met de app van Meester Klaas.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Nederlands Nederlands
 • Alles is in kannen en kruiken. = alles is geregeld
 • Met iets op de proppen komen. = ergens over beginnen / iets laten zien
 • De proef op de som nemen. = in de praktijk controleren of iets klopt / iets uitproberen
 • Op de toppen van zijn tenen lopen. = het uiterste doen wat je kunt
 • De lachers op zijn hand hebben. = het publiek meekrijgen
 • Iemand de laan uitsturen. = iemand ontslaan
 • Al zijn kruit verschoten hebben. = alle middelen / mogelijkheden hebben gebruikt
 • Het brandt hem op de lippen. = zich bijna niet in kunnen houden om iets te zeggen
 • Iemand een koekje van eigen deeg geven. = iemand behandelen zoals hij anderen behandelt
 • Een aal bij de staart hebben. = zich met iemand bezig houden op wie men geen vat heeft
 • calculatie = berekening
 • commentaar = toelichting
 • conferentie = bijeenkomst
 • clientèle = klantenkring
 • basis = (het) fundament
 • geëvacueerd worden = elders ondergebracht worden
 • chronologie = tijdsvolgorde
 • categorie = groep
 • certificaat = getuigschrift
 • balans = evenwicht
 • stimulans = drijfveer, prikkel
 • clausules = bepalingen
 • privileges = voorrechten
 • condities = voorwaarden
 • sancties = (dwang)maatregelen
 • potentie = mogelijkheden
 • relaas = verslag
 • sporadisch = af en toe
 • expertise = deskundig onderzoek
 • emancipatie = toekenning van gelijke rechten