Goedgebekt

Goedgebekt

Leer vele moeilijke woorden, uitdrukkingen, e.d. met Goedgebekt compleet. Ga voor meer informatie naar Studieboeken Nederlands van Uitgeverij Pak.

Wil je Nederlandse spelling oefenen? Doe dat met de app van Meester Klaas.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Nederlands Nederlands
 • zich afzonderen om te overleggen = In conclaaf gaan.
 • iemand overtreffen = Iemand de loef afsteken.
 • een geheim doorvertellen = Uit de school klappen.
 • een mislukte poging doen iemand te versieren = Een Blauwtje lopen.
 • er lekker van smullen = Zich iets goed laten smaken.
 • iets aantonen / iets bewijzen = Iets hard maken.
 • gevoelens proberen los te maken bij iemand = Op iemands gemoed werken.
 • iets helemaal zat zijn = Schoon genoeg van iets hebben.
 • thuiszitten en niets te doen hebben = Achter de geraniums zitten.
 • eisen dat iemand vertrekt = Iemands hoofd eisen.
 • In conclaaf ... = gaan
 • Iemand de loef ... = afstekken
 • Uit de school ... = klappen
 • Een blauwtje ... = lopen
 • Zich iets goed laten ... = smaken
 • Iets hard ... = maken
 • Op iemands gemoed ... = werken
 • Schoon genoeg van iets ... = hebben
 • Achter de geraniums ... = zitten
 • Iemands hoofd ... = eisen
 • determineren = Ergens de kenmerken van vaststellen.
 • coördineren = Bepaalde werkzaamheden regelen en leiden.
 • verzaken = Je plichten niet nakomen.
 • discrimineren = Een onderscheid maken.
 • confronteren = Iemand ergens mee in aanraking brengen.
 • negeren = Doen alsof iets / iemand er niet is.
 • evolueren = Het zich geleidelijk ontwikkelen.
 • memoreren = Ergens aan herinneren.
 • nomineren = Iemand op een verkiezingslijst plaatsen.
 • debuteren = Voor het eerst optreden of publiceren.
 • punctueel = precies
 • hype = rage
 • frequent = regelmatig
 • diagnose = vaststelling van ziekteverschijnselen e.d.
 • onfeilbaar zijn = geen vergissingen maken
 • fnuikend = noodlottig
 • lokaliseren = plaats vaststellen
 • rehabiliteren = zijn eer en goede naam in ere stellen
 • locoburgemeester = plaatsvervangende burgemeester
 • expert = deskundige