Goedgebekt

Goedgebekt

Leer vele moeilijke woorden, uitdrukkingen, e.d. met Goedgebekt compleet. Ga voor meer informatie naar Studieboeken Nederlands van Uitgeverij Pak.

Wil je Nederlandse spelling oefenen? Doe dat met de app van Meester Klaas.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Nederlands Nederlands
 • In het gareel lopen. = doen wat je volgens de regels moet doen
 • Met de rug tegen de muur staan. = geen kant op kunnen; in een moeilijke situatie verkeren
 • Oude wijn in nieuwe zakken. = iets ouds als iets nieuws presenteren
 • Dat spant de kroon. = dat slaat alles / dat overtreft alles
 • Daar is geen kruid tegen gewassen. = daar kun je niets tegen doen
 • Met de hand op het hart. = eerlijk
 • Iemand niet onder ogen durven komen. = bang zijn of je schamen om iemand tegen te komen
 • Een brede rug hebben. = goed tegen kritiek kunnen
 • Het zit tussen de oren. = je verbeeldt het je
 • Uitstel van executie. = iets vervelends uitstellen, maar het zal nog moeten gebeuren
 • belendend = aangrenzend
 • evident = heel duidelijk
 • badinerend = spottend
 • universeel = algemeen
 • symmetrisch = spiegelbeeldig
 • ad rem = raak
 • galant = hoffelijk
 • geaffecteerd = gemaakt
 • gereserveerd = afwachtend
 • identiek = gelijk
 • noviteit = iets nieuws
 • notulen = verslag van de vergadering
 • evalueren = beoordelen
 • penetrante = doordringende
 • capituleren = ons overgeven (toegeven)
 • zich permitteren = zich veroorloven
 • materiële schade = schade aan spullen, goederen, e.d.
 • kwitantie = betalingsbewijs
 • antiquair = handelaar in oude kunst
 • raaskallen = onzin uitkramen