Goedgebekt

Goedgebekt

Leer vele moeilijke woorden, uitdrukkingen, e.d. met Goedgebekt compleet. Ga voor meer informatie naar Studieboeken Nederlands van Uitgeverij Pak.

Wil je Nederlandse spelling oefenen? Doe dat met de app van Meester Klaas.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Nederlands Nederlands
 • Gedane zaken nemen geen keer. = iets wat gebeurd is, kun je niet meer veranderen
 • Zijn tanden op iets stukbijten. = ondanks een grote inzet iets niet voor elkaar krijgen
 • Iets aan de grote klok hangen. = iets algemeen bekendmaken
 • Zich het vuur uit de sloffen lopen. = zich heel goed inzetten
 • Een oogje in het zeil houden. = iets in de gaten houden
 • Het was een wassen neus. = het stelde niets voor
 • Het is op een oor na gevild. = het is bijna klaar
 • Iemand aan de schandpaal nagelen. = iemand in het openbaar vernederen door op zijn fouten te wijzen
 • Stank voor dank krijgen. = geen waardering krijgen, terwijl je daar wel op rekent
 • Het ruime sop kiezen. = de zee opgaan
 • Lief en leed delen. = heel veel samen meemaken, zowel geluk als verdriet
 • Iets hals over kop doen. = iets ineens / gehaast doen
 • Ergens munt uit slaan. = voordeel uit iets halen
 • Naar de bekende weg vragen. = iets vragen wat je al weet
 • Iemand iets op de mouw spelden. = iemand iets wijs maken
 • Het onderspit delven. = verliezen
 • Iets over het hoofd zien. = iets niet in de gaten hebben
 • Iemand op rantsoen stellen. = een vastgestelde hoeveelheid van iets (bv. eten) geven
 • Ruggespraak met iemand houden. = met iemand overleggen voor je beslist
 • Verandering van spijs doet eten. = door veranderingen blijf je iets met plezier doen
 • integratie = het gaan behoren bij een geheel
 • concept = een voorlopig ontwerp
 • vivisectie = het nemen van proeven op levende dieren
 • specificatie = een toelichting met alle onderdelen apart vermeld
 • executie = de uitvoering van een doodvonnis
 • randgemeente = een gemeente aan de rand van een grote stad
 • dilemma = een moeilijke keus uit twee dingen / zaken
 • relikwie = een overblijfsel van een heilige
 • synoniem = een ander woord met dezelfde betekenis
 • monopolie = het alleenrecht om te handelen
 • Het is op een ... na gevild. = oor
 • Gedane zaken nemen geen ... = keer
 • Zijn ... op iets stukbijten. = tanden
 • Iets aan de grote ... hangen. = klok
 • Zich het vuur uit de ... lopen. = sloffen
 • Een ... in het zeil houden. = oogje
 • Het was een wassen ... = neus
 • Iemand aan de ... nagelen, = schandpaal
 • Stank voor ... krijgen. = dank
 • Het ruime ... kiezen. = sop
 • Lief en leed ... = delen
 • Iets hals over kop ... = doen
 • Ergens munt uit ... = slaan
 • Naar de bekende weg ... = vragen
 • Iemand iets op de mouw ... = spelden
 • Het onderspit ... = delven
 • Iets over het hoofd ... = zien
 • Iemand op rantsoen ... = stellen
 • Ruggespraak met iemand ... = houden
 • Verandering van spijs doet ... = eten