Goedgebekt

Goedgebekt

Leer vele moeilijke woorden, uitdrukkingen, e.d. met Goedgebekt compleet. Ga voor meer informatie naar Studieboeken Nederlands van Uitgeverij Pak.

Wil je Nederlandse spelling oefenen? Doe dat met de app van Meester Klaas.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Nederlands Nederlands
 • snob = Iemand die zich rijker / beter voordoet dan hij is.
 • boycot = Uitsluiting van bv. handel.
 • autobiografie = Een beschrijving van het eigen leven.
 • voyeurisme = Ziekelijke drang om mensen te begluren.
 • monoloog = Een ALLEENSPRAAK houden.
 • metropool = Zij bezocht een WERELDSTAD.
 • reciteren = Een gedicht voordragen.
 • distribueren = Goederen verdelen.
 • simuleren / veinzen = Doen alsof.
 • acclimatiseren = Wennen aan klimaat en omgeving.
 • Het op zijn heupen hebben. = Voortvarend te werk gaan; een aanval van humeurigheid hebben.
 • Uit zijn slof schieten. = Ineens heel boos worden.
 • Iemand vleugellam maken. = Het iemand onmogelijk maken te functioneren / te handelen.
 • De eerste viool spelen. = Belangrijk zijn; veel macht hebben.
 • Ruggespraak met iemand houden. = Met iemand overleggen voor je beslist.
 • Bij de pakken neerzitten. = Geen oplossing meer inzien; van vermoeidheid niet verder kunnen.
 • Iets hals over kop doen. = Iets ineens / gehaast doen.
 • Geloof aan iets hechten. = Iets voor waar aannemen.
 • Over koetjes en kalfjes praten. = Over onbelangrijke zaken praten.
 • Iemand over de hekel halen. = Iemand op scherpe wijze beoordelen.
 • Iemand in zijn eigen sop gaar laten koken. = Zich niet meer met iemand bemoeien.
 • Iets tegen heug en meug opeten. = Iets met tegenzin opeten.
 • Een open deur intrappen. = Iets zeggen wat algemeen bekend is.
 • Iemand op de vingers tikken. = Iemand op zijn fouten wijzen.
 • Zij zwijgt in alle talen. = Zij zegt niets; zij wil niets loslaten.
 • Van de prins geen kwaad weten. = Zich van geen kwaad bewust zijn.
 • Oefening baart kunst. = Als je iets vaak doet, gaat het steeds beter.
 • Lief en leed delen. = Heel veel samen meemaken, zowel geluk als verdriet.
 • Hij is uit hetzelfde hout gesneden. = Hij heeft dezelfde eigenschappen.
 • Met azijn vang je geen vliegen. = Met onaardige woorden bereik je niks.