Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ὁ ἀοιδός = zanger / dichter
 • νέος = nieuw / jong
 • ὀίω = vermoeden / denken / menen
 • πρίν (bijw.) = vroeger / tevoren / eerder
 • ὄλλυμαι = omkomen / sterven
 • ἡ ἄλοχος = echtgenote
 • τὸ τέκνον = kind
 • τάχα (bijw.) = weldra / spoedig
 • ἐργάζομαι = werken / doen / maken
 • ῥίπτω = werpen
 • ὁ ὄλεθρος = ondergang / dood / verderf
 • ὁ ἀδελφός = broer
 • ὁ γόος = weeklacht / dodenklacht
 • χέω = gieten / storten / vergieten
 • κλαίω = huilen / wenen
 • ζωός = levend
 • ὁ ἅλς / ἁλός = zee
 • ἐξάρχω + gen. = beginnen
 • ὁ πόσις / πόσιος = echtgenoot
 • τὸ ἔτος / ἔτεος = jaar
 • κεῖθεν (bijw.) = vandaar / daarna
 • ἀγανός = vriendelijk / zacht