Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • τελευταίος = laatste
 • ὁ ἱερεύς = de priester
 • εὐ-τυχέω = ik heb geluk / ik ben blij
 • κατα-βαίνω = ik ga naar beneden / ik daal af
 • ὁ θεράπων / θεράποντος = de dienaar
 • ὀνομάζω = ik noem
 • ἡ ψυχή = de ziel
 • ὁ Ἃιδης = de onderwereld
 • ἀμφότερος = beide
 • πίνω = ik drink
 • αὐτος = zelf
 • τις = Iemand
 • δῆλος = duidelijk
 • γελάω = ik lach