statistiek

Termen in de statistiek leren 


Wil je verschillende termen in de statistiek leren?
Leer dan deze lijst met Wozzol


Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

  • Vraag Antwoord
  • gemiddelde = de waarde gedeeld door het aantal waarnemingen
  • modus = waarde met hoogste frequentie
  • mediaan = middelste getal van de reeks
  • eerste kwartiel (Q1) = middelste getal van de eerste helft van de reeks
  • derde kwartiel (Q3) = middelste getal van de tweede helft van de reeks
  • spreidingsbreedte = verschil tussen laagste en hoogste waarde
  • frequentie = aantal keer dat een waarde in een reeks voorkomt