WelkomArtikelen efficiënt lerenWoordjes lerenHoe lang ken je een woordje

Hoe lang ken je een woordje

Hoe lang ken je een woordje volgens Wozzol? Om efficiënt te leren volgens gespreide herhaling moet je een woordje opnieuw overhoren vlak voordat je hem vergeet. Zodat Wozzol het woordje op het juiste moment aan jou kan aanbieden moet het dus een inschatting maken van hoe lang je dat woordje kent. Dat hangt allemaal af van hoe moeilijk het woordje is en hoe goed jij bent in woordjes leren. Wozzol past zich hier automatisch op aan.

Alle nieuwe woordjes worden eerst altijd gezien als nieuw en onbekend. Na de eerste overhoring gaat Wozzol ervan uit dat je deze één dag kan onthouden. De volgende dag krijg je het woordje dus weer om opnieuw te overhoren. Heb je hem dan goed? Dan ken je volgens Wozzol het woordje 4 dagen en krijg je hem daarna weer terug. Daarna ken je hem voor 7 dagen. Dan voor 14, 26, 50 en 95 dagen. Het aantal dagen blijft snel oplopen. Het woordje zit in je langetermijngeheugen. Heb je het woordje niet goed? Dan moet je hem opnieuw leren en ken je hem weer voor één dag. Je krijgt hem de volgende dag weer terug.

Adaptief

Wozzol past zich aan jou aan. Als je de antwoorden heel soepel en snel geeft schat Wozzol in dat je de woordjes goed kent en dat ze eigenlijk iets te vroeg worden overhoord. Volgende keer zal je de woordjes iets later weer terug krijgen. Als je veel moeite hebt met antwoorden denkt Wozzol dat je de woordjes nog niet zo goed kent en probeert Wozzol de volgende keer weer iets eerder de woordjes te overhoren.

Wozzol schat ook in hoe moeilijk een woordje is. Heb je een woordje altijd snel goed dan is ie makkelijk. Heb je hem vaak fout of kan je hem pas net herinneren? Dan is het woordje moeilijk en moet hij ook eerder worden overhoord.

Wozzol past zich zo aan dat je per leersessie een kleine tien procent van de woordjes fout zou moeten hebben. In de praktijk zal dit bij nieuwe woordjes iets hoger liggen en bij woordjes die je al goed kent iets lager.

Leer regelmatig

Als je onregelmatig leert is het voor jou moeilijker om de woordjes altijd goed te hebben omdat de overhoring net iets te laat komt. Ook is het voor Wozzol moeilijker om exact de juiste woordjes op het juiste moment te overhoren. Wozzol kan zich moelijker aan jou aanpassen. Dat is een extra reden om regelmatig even kort te leren.