Woordjes oefenen vs woordje overhoren

Woordjes oefenen vs woordje overhoren

Een woordje leer je het beste door hem te overhoren. Door het woordje terug te halen uit je geheugen onthoud je het woordje voor de volgende keer een stuk beter. Maar als je een hele woordenlijst nog nooit hebt gezien of geleerd kun je niet verwachten dat je meteen alles goed hebt. Toch zijn we gewend om op deze manier woordenlijsten aan te pakken. Het gevolg is dat je intensief aan het overhoren bent waarbij je telkens veel antwoorden fout hebt. Je hersenen hebben tijd nodig om dingen op te slaan dus zal je niet direct alle antwoorden weten. Daarom heeft Wozzol nu woordjes oefenen. Met woordjes oefenen ben je actief met de woordjes bezig op een manier die anders is dan een overhoring. Het is een introductie van jouw nieuwe woordenlijst. Door de combinatie van actief oefenen en de gespreide herhaling van de leersessies kun je Wozzol optimaal gebruiken om zo efficiënt en leuk mogelijk woordjes te leren.

Verschillende manieren woordjes oefenen

Met Wozzol’s woordjes oefenen kan je op vier verschillende manieren woordjes oefenen. Het lijkt op een ‘normale’ leersessie in de app, maar vaak wordt de vertaling al gegeven of wordt het erg gemakkelijk gemaakt. Hieronder worden de verschillende methoden kort uitgelegd.
  • Flitsen: met de methode Flitsen zie je en hoor je de woorden met hun vertaling stuk voor stuk langs komen. Je kan zelf instellen of je dit snel of langzaam wilt. Herhaal het woordje in je hoofd of hardop om het nog beter in je op te nemen. Deze methoden kan je ook goed gebruiken tijdens het wandelen of hardlopen.
  • Meerkeuze: deze methode lijkt op de meerkeuze van de leersessie, alleen zijn deze keuzes makkelijker voor je gemaakt. Je hebt gelijk de keuze uit een woord in plaats van een beginletter.
  • Dictee: met het dictee wordt de vertaling uitgesproken door Wozzol. Jij moet het goede antwoord dat je hoort typen. Met deze methode kan je de spelling van het woordje goed oefenen en leer je goed luisteren.
  • Overschrijven: deze oefenmethode is erg gemakkelijk en ook handig voor het oefenen van de spelling. Hier moet je namelijk de vertaling van het woordje overschrijven. Het goede antwoord zal Wozzol bovenaan in het scherm laten zien.
Als je woorden hebt geoefend via woordjes oefenen zal Wozzol deze niet meenemen in de planning van je leersessies. Je krijgt er geen kennispunten voor.