Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Duits Nederlands
 • Auch = ook
 • Und = en
 • Außerdem = bovendien
 • Sowie = alsook / alsmede
 • Daneben = daarnaast
 • Oder = of (opsomming van mogenlijkheden)
 • Aber = maar, echter
 • Doch = toch
 • Dagegen / Hingegen = daarentegen
 • Dennoch / Trotzdem = desondanks
 • Trotz = ondanks
 • Obwohl = hoewel
 • Nicht…sondern… = niet…maar
 • Statt = in plaats van
 • Weil / Da = omdat
 • Denn = want
 • Nämlich = namelijk
 • Deswegen / Deshalb / Darum / Daher = daarom
 • Wegen = vanwegen
 • Aus diesem Grund = om deze reden
 • Dadurch = daardoor
 • Die Ursache hierfür ist = de oorzaak hiervoor is
 • Sodass / So dass = zodat
 • Damit = opdat
 • Um = om
 • Dazu = daartoe, met het doel
 • Womit = waarmee
 • Mittels / Durch = door middel van
 • Mithilfe = met behulp van