Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Duits Nederlands
 • Zum beispiel = bijvoorbeeld
 • So = zo
 • Wie = zoals
 • Besonders / Vor allem = vooral / in het bijzonder
 • Sogar = zelfs
 • Schon / Bereits = al / reeds
 • Bevor = voordat
 • Bisher = tot nu toe
 • Damals = destijds
 • Gerade = (zo)juist / net
 • Vorher = voeger / ervoor
 • Während = tijdens / gedurende
 • Heute = tegenwoordig / vandaag
 • Täglich = dagelijks
 • Regelmäßig = regelmatig
 • Oft / Häufig = vaak
 • Nie = nooit
 • Meistens = meestal
 • Manchmal = soms
 • Kaum = nauwelijks
 • Gar(+ontkenning) / ganz = helemaal