Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Duits Nederlands
 • Bleiben Sie bitte am Apparat. Blijft u aan het toestel.
 • Vielen Dank fürs warten, ich verbinde Sie weiter. Bedankt voor het wachten, ik verbind u door.
 • Es tut mir leid,...... Het spijt me,......
 • ......, die Nummer ist besetzt. ... ..., het toestel is in gesprek.
 • ... ..., möchten Sie warten? ......, wilt u wachten?
 • Kann Herr Jansen Sie zurückrufen, er ist im Moment nicht erreichbar. Kan meneer Jansen u terugbellen, hij is op het ogenblik niet te bereiken.
 • Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Wilt u een bericht achterlaten?
 • Kann ich eine Nachricht weiterleiten? Kan ik een bericht doorgeven?
 • Ich werde die Nachricht weiterleiten. Ik zal het bericht doorgeven.
 • Wie ist Ihre Adresse? Wat is uw adres?
 • Wie ist Ihr Name? Wat is uw naam?
 • Wie ist Ihre Postleitzahl? Wat is uw postcode?
 • Verbinden Sie mich bitte mit...... Kunt u mij met.........verbinden?
 • Ich hätte gern ... ... gesprochen. Ik zou graag met ...... spreken.
 • Ich habe die falsche Nummer gewählt. Ik heb het verkeerde nummer gedraaid.
 • Sie sind falsch verbunden. U bent verkeerd verbonden.
 • Geht in Ordnung! Komt in orde!
 • Ich werde dafür sorgen. Ik zal ervoor zorgen.
 • Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Bedankt voor uw telefoontje. Tot horens.