Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • alcohol = alcohol
 • both = allebei
 • alone/only = alleen
 • please = alsjeblieft/alstublieft
 • job = baan
 • baby = baby
 • to begin/to start = beginnen
 • to understand = begrijpen / verstaan
 • important = belangrijk
 • to discuss = bespreken
 • best = best
 • get well soon! = beterschap!
 • Liberation Day = Bevrijdingsdag
 • broom = bezem
 • at/with/near = bij
 • book = boek
 • bookshop = boekwinkel
 • ticket/receipt = bon / bonnetje
 • brother = broer
 • present = cadeau
 • carnival = carnaval
 • crèche/day-nursery = crèche
 • that = dat
 • closed = dicht
 • Animal Day = Dierendag
 • this = dit
 • daughter = dochter
 • Memorial Day = Dodenherdenking
 • married couple = echtpaar
 • final exam = eindexamen
 • each other = elkaar
 • terrible/sad = erg
 • exam = examen
 • family = familie / het gezinnen
 • party/feast = feest
 • festive day/public holiday = feestdag
 • party = feestje
 • bicycle/bike = fiets
 • bottle = fles
 • photograph/picture = foto
 • guest = gast
 • hospitable = gastvrij
 • birth = geboorte
 • to use = gebruiken
 • my condolences/our condolences = gecondoleerd
 • no = geen
 • congratulations = gefeliciteerd / hartelijk gefeliciteerd! / van harte!
 • crazy/strange = gek
 • municipal hall = gemeentehuis
 • divorced/separated = gescheiden
 • married = getrouwd
 • to give = geven
 • cozy/pleasant = gezellig
 • Good Friday = Vrijdag
 • please/with pleasure = graag
 • canal = gracht
 • greeting = groet
 • big/large = groot
 • grandmother = grootmoeder / oma
 • grandfather = grootvader / opa
 • her = haar
 • Ascension day = Hemelvaart
 • how much/how many = hoeveel
 • dog = hond
 • just/no problem = hoor
 • to hear = horen
 • to love = houden van
 • marriage = huwelijk
 • everybody/everyone = iedereen
 • celibrating one’s birthday = jarig
 • you/your = je
 • boy = jongen
 • your = jouw / uw
 • room = kamer
 • canteen = kantine
 • cat = kat
 • Christmas = Kerstmis
 • child = kind
 • ready = klaar
 • small/little = klein
 • coffee = koffie
 • Queen’s Day = Koninginnedag
 • cup = kop
 • short = kort
 • to get/to receive = krijgen
 • crossing = kruispunt
 • can/to be able to = kunnen
 • nice/tasty = lekker
 • spoon = lepel
 • nice/funny = leuk
 • look like/seem = lijken op
 • list = lijst
 • but/only/just = maar
 • to make = maken
 • man = man
 • me = me / mij
 • knife = mes
 • to miss = missen
 • mother = moeder
 • Mother’s Day = Moederdag
 • difficult = moeilijk
 • must = moeten
 • may/to be allowed = mogen
 • music = muziek
 • male cousin/nephew = neef
 • little nephew = neefje
 • to take = nemen
 • female cousin/niece = nicht
 • little niece = nichtje
 • nothing = niets / niks
 • new = nieuw
 • New Year = Nieuwjaar
 • yet/still/further = nog
 • research/investigation = onderzoek
 • our = ons/onze
 • uncle = oom
 • old = oud
 • New Year’s Eve = Oudejaarsavond
 • parent = ouder
 • great-grandmother = overgrootmoeder
 • great-grandfather = overgrootvader
 • to die = overlijden
 • to pick up/to seize = pakken
 • umbrella = paraplu
 • perfume = parfum
 • to park = parkeren
 • Easter = Pasen
 • person = persoon
 • Whitsuntide/Pentecost = Pinksteren
 • to pin = pinnen
 • foster daughter = pleegdochter
 • foster home = pleeggezin
 • foster child = pleegkind
 • foster mother = pleegmoeder
 • foster father = pleegvader
 • foster son = pleegzoon
 • pleasure/fun = plezier
 • popular = populair
 • congratulations! = proficiat!
 • to react/to respond = reageren
 • reception = receptie
 • to the right = rechtsaf
 • to travel = reizen
 • to smoke = roken
 • to exchange/to change = ruilen
 • mother in law = schoonmoeder
 • parent in law = schoonouder
 • father in law = schoonvader
 • sister in law = schoonzus
 • St. Martin’s day/Martinmas = Sint Maarten
 • St. Nicholas = Sinterklaas
 • bad = slecht
 • fast/quick = snel
 • to stand = staan
 • station = station
 • to put = stellen
 • good luck! = sterkte! / succes!
 • stepbrother = stiefbroer
 • stepmother = stiefmoeder
 • stepfather = stiefvader
 • stepsister = stiefzus
 • piece/part = stuk
 • small piece/bit = stukje
 • to send = sturen
 • cake/tart = taart
 • aunt = tante
 • taxi = taxi
 • at home = thuis
 • time = tijd
 • title = titel
 • tradition = traditie
 • to treat/to pay a round = trakteren
 • to marry/to get married = trouwen
 • twins = tweeling
 • father = vader
 • Father’s Day = Vaderdag
 • Valentine’s Day = Valentijnsdag
 • from/of = van
 • as from = vanaf
 • much/many = veel
 • many = velen
 • to forget = vergeten
 • to move house = verhuizen
 • birthday = verjaardag
 • difference = verschil
 • to find = vinden
 • next/following = volgend
 • order/sequence = volgorde
 • to/before/in front of/for = voor
 • fork = vork
 • woman/wife = vrouw
 • why = waarom
 • what/how/some more = wat
 • toilet/lavatory = wc
 • week = week
 • which = welk
 • wish = wens
 • work = werk
 • wine = wijn
 • to want/to wish = willen
 • house/dwelling = woning
 • to become = worden
 • ill/sick = ziek
 • hospital = ziekenhuis
 • to look for/to search = zoeken
 • son = zoon
 • will/shall = zullen
 • sister = zus
 • brother in law = zwager