Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • boundary = grens
 • to budget = geld reserveren
 • challenging = uitdagend
 • flash = duur uitziend
 • overwhelmed = overweldigd
 • rather = liever / beter
 • referral = verwijzing
 • rose-tinted view of = te optimistische kijk op
 • vital = zeer belangrijk
 • spokesperson = woordvoerder
 • session = bijeenkomst
 • verbal = mondeling / gesproken
 • trigger = veroorzaker
 • executive = leidinggevend persoon / leidinggevende
 • to combat = bestrijden
 • to forge = vormen / scheppen
 • anonymous = anoniem / naamloos
 • to pilot = proberen
 • to reflect on = diep nadenken over
 • lad = knul / jongen
 • to ensure = verzekeren / veiligstellen
 • to implement = uitvoeren
 • fund = fonds
 • to launch = op touw zetten / starten
 • to mentor = raad en hulp geven / begeleiden
 • to the extent that = zo erg dat
 • scheme = project
 • to instigate = in werking zetten
 • eating disorder = eetstoornis
 • one-off = eenmalig
 • to take the mickey out of somebody = iemand voor de gek houden
 • occurrence = voorval
 • to adjust / to conform = zich aanpassen
 • backward = achter in ontwikkeling / achtergebleven in ontwikkeling
 • concept = idee
 • to erase = uitwissen
 • flavour = smaak
 • grade = cijfer / schoolcijfer
 • outlook on = kijk op
 • to assign to = toewijzen aan
 • in the attic = op zolder
 • creepy = griezelig / eng
 • detention = voor straf nablijven op school
 • disgusting = weerzinwekkend / walgelijk
 • exempt from = vrijgesteld van
 • to expel / to dismiss = verwijderen / wegsturen
 • ignorant = onwetend / onontwikkeld
 • qualified = bevoegd
 • to relieve = aflossen
 • spectator = toeschouwer
 • to subject to = onderwerpen
 • to suspend = schorsen
 • in accordance with = in overeenstemming met
 • to acquire = verkrijgen
 • to attribute = toeschrijven
 • to contradict = tegenspreken
 • deputy head = plaatsvervangend hoofd / conrector
 • employment = werk / arbeid
 • to excel in = uitmunten in / uitblinken in
 • to exclude = uitsluiten
 • fake = vervalst / nep / vals
 • impressive = indrukwekkend
 • to lag behind = achterblijven
 • optional = keuze / facultatief
 • to predict = voorspellen
 • principal / headmaster = rector / hoofd / schoolhoofd / directeur
 • resigned = gelaten
 • resistance = weerstand / verzet
 • to revise = studeren / leren
 • scholarship = studiebeurs
 • shrewd = pienter / slim
 • significantly = beduidend / aanzienlijk
 • superficial = oppervlakkig
 • to take for granted = als vanzelfsprekend aannemen
 • to draw up = opstellen
 • to moan = jammeren
 • to neglect = verwaarlozen
 • to adapt to = aanpassen aan
 • to board = in de kost zijn / in de kost gaan
 • well-equipped = goed uitgerust