Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to write off = afschrijven
 • to scare = bangmaken
 • in particular = in het bijzonder
 • participant = deelnemer
 • aim = doel
 • formula = formule
 • housework = huishoudelijk werk
 • insight into = inzicht in
 • shelf = legplank
 • charity = liefdadigheidsinstelling
 • to attend school = naar school gaan
 • inevitable = onvermijdelijk
 • to redecorate = opnieuw inrichten
 • convinced = overtuigd
 • to cope = zich weten te redden
 • naughty = stout
 • carpentry = timmeren
 • yet = toch / niettemin
 • access to = toegang tot
 • skill = vaardigheid
 • variety of = verscheidenheid aan
 • voluntary = vrijwillig
 • value = waarde
 • independent = zelfstandig
 • to tackle = aanpakken
 • alert = alarm
 • offending = beledigend
 • policy = beleid
 • particular = bepaalde
 • concerned = bezorgd
 • to block = blokkeren
 • to tolerate = toestaan
 • faith = geloof
 • devastated = hevig ontdaan
 • peers = leeftijdgenoten
 • to supply = leveren
 • male = man / mannelijk
 • emphasis = nadruk
 • to develop = ontwikkelen
 • to be open to = openstaan voor
 • to bully = pesten
 • to occur = plaatsvinden
 • wrist = pols
 • frequent = regelmatig
 • to text = sms'en
 • common = veel voorkomend
 • similar = vergelijkbaar / dezelfde
 • to provide = verschaffen
 • to settle down = gewend raken
 • tough = hard
 • to become fed up with = iets zat worden / ergens genoeg van krijgen
 • rural = landelijk
 • to bother = lastigvallen
 • failure = mislukkeling / mislukking
 • to conquer = overwinnen
 • numerous = talrijk
 • to broaden = verbreden / verruimen
 • to bet = wedden
 • to pay attention to = aandacht schenken aan
 • to serve = bedienen
 • to grab = graaien
 • to fancy = leuk vinden / vallen op
 • waist = middel
 • to upset = overstuur maken
 • gossip = roddel
 • upsetting = schokkend / verstorend
 • phone voucher = telefoonkaart
 • to be on the increase = toenemen
 • to unwrap = uitpakken
 • to be injured = verwond raken
 • disgusting = walgelijk
 • it's no use = het heeft geen zin
 • horrified = met afschuw vervuld
 • to emphasise = benadrukken / beklemtonen
 • capable = bekwaam / begaafd
 • to regard as = beschouwen als
 • strain = druk
 • average = gemiddelde
 • impressive = indrukwekkend
 • feature = kenmerk
 • bound to = wel moeten
 • to emerge = tevoorschijn komen
 • barely = nauwelijks
 • environment = omgeving
 • performance = prestatie
 • to praise = prijzen / loven
 • to be due = verwacht op / over bepaalde tijd
 • to progress = vooruitgaan / vorderen
 • gain = winst
 • to sigh = zuchten
 • to attract = aantrekken
 • to attend = bijwonen
 • intention = bedoeling
 • host family = gastgezin
 • conduct = gedrag
 • community = gemeenschap
 • to feel at ease = je op je gemak voelen
 • subject = schoolvak
 • drama club = toneelclub
 • exchange = uitwisseling
 • to sort out = aanpakken en oplossen
 • with reference to = naar aanleiding van
 • specific = bepaald / specifiek
 • requirement = eis
 • appropriate = geschikt / passend
 • school of Higher General Secondary Education = havo
 • site = plaats / plek
 • to improve = verbeteren
 • according to = volgens
 • full board = volpension
 • foreign languages = vreemde talen