Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • initially = aanvankelijk
 • to apply for = aanvragen
 • asylum seeker = asielzoeker
 • terrifying = beangstigend
 • familiar = bekend
 • to confirm = bevestigen
 • possessions = bezittingen
 • art = CKV
 • native country = geboorteland
 • gradually = geleidelijk aan
 • equality = gelijkheid
 • local council = gemeenteraad
 • handicraft = handvaardigheid
 • to get homesick = heimwee krijgen
 • to recall = zich herinneren
 • physical education = lichamelijke oefening
 • reluctantly = met tegenzin
 • physics = natuurkunde
 • science = natuurwetenschappen
 • interrogation = ondervraging
 • relieved = opgelucht
 • to get along = goed opschieten met
 • generally = over het algemeen
 • to overcome = overwinnen
 • to perform = presteren
 • refugees = vluchtelingen
 • frequently = regelmatig
 • to carry out = uitvoeren
 • storey = verdieping
 • to look forward to = zich verheugen op
 • phenomenon = verschijnsel
 • to settle = zich vestigen
 • to flee = vluchten uit
 • because of = wegens
 • to quote = citeren
 • life-force = levenskracht
 • superficial = oppervlakkig
 • attempt = poging
 • opposite of = tegenovergestelde van
 • to reduce = verminderen
 • on the other hand = aan de andere kant
 • purchase = aankoop
 • to appeal = aanspreken
 • marvellously = buitengewoon
 • on top of that = daar komt nog bij
 • target = doel
 • to bother = zich druk maken / de moeite nemen
 • entirely = geheel / helemaal
 • convenient = geschikt
 • unfortunately = helaas
 • to draw someone’s attention = iemands aandacht trekken
 • to overtake = inhalen
 • resident = inwoner
 • empire = keizerrijk
 • complaint = klacht
 • rural = landelijk
 • unreliable = onbetrouwbaar
 • unfortunate = ongelukkig
 • undoubtedly = ongetwijfeld
 • excited = opgewonden
 • locals = plaatselijke bewoners
 • giant = reusachtig
 • eventually = tenslotte
 • astonished = verbaasd
 • astonishment = verbazing
 • licence = vergunning
 • presumably = vermoedelijk
 • to set out = vertrekken
 • to request = verzoeken
 • civil = burger...
 • elderly = bejaarden / op leeftijd
 • to locate somebody = er achter komen waar iemand zich bevindt
 • conventional = gebruikelijk
 • affection = genegenheid
 • ditch = greppel
 • aid = hulp
 • peasant = boertje
 • potential = mogelijk
 • to emphasize = de nadruk leggen op
 • to expose = ontmaskeren
 • to exaggerate = overdrijven
 • urban = stedelijk
 • to peer = turen
 • to conceal = verbergen
 • adequate = voldoende
 • department store = warenhuis
 • employees = werknemers
 • satisfactory = bevredigend
 • diary = dagboek
 • square = plein
 • numerous = talrijk
 • admission = toegang
 • display = uitstalling
 • to face = uitzicht geven op
 • to assure = verzekeren
 • sentence = vonnis
 • dreadfully = vreselijk
 • avenue = brede straat met bomen
 • establishment = zaak
 • to have a deal = akkoordgaan
 • to claim = beweren
 • to invade = met veel mensen binnenvallen
 • cross with = boos op iemand
 • neighbourhood = buurt
 • sooner = eerder
 • feature = kenmerk
 • to drive along = meerijden
 • to stab somebody = iemand steken
 • increasingly = in toenemende mate
 • can’t stand = niet kunnen uitstaan
 • inconvenience = ongemak
 • procession = optocht
 • deliberately = opzettelijk
 • racial tension = spanning tussen rassen
 • to leap = springen
 • so far = tot dusverre
 • to put up with = verdragen
 • to crush = plat drukken
 • chart = kaart
 • dusk = de schemering
 • trace = spoor
 • to expand = uitbreiden
 • to stretch = zich uitstrekken