Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to inhabit = bewonen
 • to comment on = commentaar geven op / commentaar geven
 • to pretend to = doen alsof
 • to remind = doen denken aan
 • bob = knotje
 • to present with = geven
 • gravel = grind
 • heel = hak
 • to join = zich aansluiten bij
 • distinct = kenmerkend / apart
 • throughout my life = mijn hele leven lang
 • gorgeous = mooi
 • in turns = om de beurt
 • regardless of = ongeacht
 • guardian = oppasser
 • to convince = overtuigen
 • to stick out = uitsteken
 • security = veiligheid
 • accompanied by = vergezeld van
 • to dread = vrezen
 • appreciation = waardering
 • ridiculous = belachelijk
 • to maintain = beweren
 • blunt = bot
 • attitude = houding
 • minority = minderheid
 • plea = pleidooi
 • to shatter = verbrijzelen
 • salesman = verkoper
 • to occur = vóórkomen
 • to propose = voorstellen
 • gypsy / gipsy = zigeuner / zigeunerin
 • to benefit = baten
 • crucial / significant = belangrijk
 • for instance = bijvoorbeeld
 • to stick to = blijven bij
 • grateful = dankbaar
 • to be in favour = vóór zijn
 • greedy = hebzuchtig
 • particularly = in het bijzonder
 • to run = leiden
 • wages = loon
 • to estimate = schatten / inschatten
 • allowance = toelage
 • licence = vergunning geven
 • prospects = vooruitzichten
 • appealing = aantrekkelijk
 • belongings / possessions = bezittingen
 • extraordinary = buitengewoon
 • by means of = door middel van
 • to cure / to heal = genezen
 • to disagree = het er niet mee eens zijn
 • to establish = instellen / oprichten
 • brief = kort
 • cost of living = levensonderhoud
 • to approach = naderen
 • emphasis = nadruk
 • enterprise = onderneming
 • casual = tijdelijk
 • to extend = verlengen
 • as for = wat betreft
 • employer = werkgever
 • to expose youself to = zich blootstellen aan
 • to annoy = zich ergeren
 • to recommend = aanbevelen
 • harm done = aangebrachte schade
 • interests = belangen
 • suburbs = buitenwijken
 • birth rate = cijfer
 • thanks to = dankzij
 • aim = doel
 • to contribute = een bijdrage leveren aan
 • to call for = vereisen
 • apology = excuus
 • event = gebeurtenis
 • forced = gedwongen
 • to decline = in aantal afnemen
 • to elect = kiezen
 • rural = landelijk
 • to suffer from = lijden onder
 • to join in = meedoen aan
 • abuse = misbruik
 • to ignore = negeren
 • among = onder
 • subjected to = onderworpen aan
 • moving = ontroerend
 • judgement = oordeel
 • remarkable = opmerkelijk
 • to take place = plaatsvinden
 • foster family = pleeggezin
 • to gather = samenkomen
 • procession = stoet
 • by the time = tegen de tijd / tegen de tijd dat
 • extensive = uitgebreid
 • determination = vastberadenheid
 • comparable = vergelijkbaar
 • representative = vertegenwoordiger
 • to care for = verzorgen
 • according to = volgens
 • despair = wanhoop
 • mutual = wederzijds
 • to turn 18 = 18 worden
 • van = bestelwagen
 • to keep a diary = een dagboek bijhouden
 • appetite = eetlust
 • host family = gastgezin
 • native = inheems
 • settler = kolonist
 • to hitch / to hitchhike = liften
 • environmental = milieu
 • to survive = overleven
 • to go backpacking = rondtrekken met een rugzak
 • to go hiking = rondtrekken
 • site = terrein
 • jammed with = vol gepropt met
 • advantage = voordeel
 • ancestor = voorouder
 • generosity = vrijgevigheid
 • account = rekening
 • to insure = verzekeren