Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to acknowledge = erkennen
 • to censor = ongewenste delen schrappen / censureren
 • to emerge = tevoorschijn komen
 • inane = dom / inhoudloos / zinloos
 • to pace up and down = ijsberen / op en neer lopen
 • to pick on = vitten op / afgeven op
 • realm = gebied
 • to start from scratch = helemaal opnieuw beginnen
 • to spark = plotseling doen ontstaan
 • springboard = springplank
 • vicious = zeer gemeen
 • aisle = gang
 • citizenship = staatsburgerschap
 • fragrance = parfum
 • to ponder on = goed nadenken over
 • prior to = voorafgaand aan
 • to renounce = formeel afstand doen van
 • sniffles = lichte verkoudheid / verstopte neus
 • speculation = gissen / schatting
 • supportive = aanmoedigend / steunend
 • venue = plaats
 • to abandon = opgeven
 • blessed = gezegend
 • to clash = botsen / ruziën
 • to confide in somebody = iemand in vertrouwen nemen
 • cosy = gezellig / warm
 • to distract = afleiden
 • faith = geloof / vertrouwen
 • foundation = basis / fundering
 • hairdresser's = kapper
 • initially = aanvankelijk / in eerste instantie
 • puzzled = verbaasd / verbijsterd
 • to relieve someone from = uit handen nemen
 • scary = angstaanjagend / eng
 • simultaneously = tegelijkertijd / tegelijk
 • tenant = huurder
 • brand = merk
 • to conform to = zich voegen naar / zich aanpassen aan
 • counselor = decaan
 • critic = criticus / beoordelaar / recensent
 • to focus on = zich concentreren op
 • hostile = vijandig
 • strap = bandje
 • stubborn = koppig
 • to tease = plagen
 • torment = kwelling
 • to despise = verachten
 • extension = verlenging
 • to glue = lijmen
 • to approve of = goedkeuren