Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to combat = bestrijden
 • compatriot = landgenoot
 • to confess = bekennen
 • countless = talloze / ontelbare
 • to hoot = toeteren / claxonneren
 • horn = claxon
 • to jostle = dringen
 • manifestation = uiting
 • to muster = verzamelen
 • obligations = verplichtingen
 • phenomenon = verschijnsel
 • popular belief = wat wordt gedeeld door veel mensen
 • profusely = overdadig / erg veel
 • to seek = proberen
 • sorely = erg
 • to tailgate = bumperkleven
 • to enforce = handhaven
 • unchallenged = onbetwist
 • verbal = mondeling
 • well-off = welgesteld / rijk
 • to abolish = afschaffen
 • to accelerate = versnellen / bespoedigen
 • accomplice = medeplichtige
 • to capture = gevangen nemen
 • conviction = overtuiging
 • infant = jong kind
 • injustice = onrechtvaardigheid
 • to be intent on = vastberaden zijn om
 • jail = gevangenis
 • lunatic = krankzinnige
 • on the contrary = integendeel
 • pedestrian = voetganger
 • rational = verstandig / rationeel
 • to reflect = weerspiegelen
 • resistance = verzet
 • to restore = herstellen
 • to scatter = zich verspreiden
 • to strap to = met een riem vastmaken
 • to abandon = verlaten
 • amiable = beminnelijk / vriendelijk
 • atrocious = gruwelijk
 • to be entitled to = recht hebben op
 • bruise = blauwe plek
 • cemetery = begraafplaats
 • continually = voortdurend
 • foundation = stichting
 • fragile = broos / teer / breekbaar
 • horrid = vreselijk / akelig
 • juvenile = jeugd / kinder
 • to mutter = mompelen
 • nappy = luier
 • passer-by = voorbijganger
 • to persecute = iemand wreed behandelen / iemand lastigvallen / iemand vervolgen
 • to quote = citeren
 • reference = referentie / verwijzing
 • to resist = weerstand bieden
 • slum = slop / achterbuurt
 • to stab = steken
 • tissue = weefsel
 • wallet = portefeuille
 • access = toegang
 • to air = in het openbaar uiting geven aan
 • to attribute = toeschrijven
 • to broaden = verbreden
 • brutal = harteloos
 • to sweep something under the carpet = iets in de doofpot stoppen
 • to dash = de bodem inslaan
 • deprived = achtergesteld / arm
 • disparity = verschil / oneerlijk verschil
 • diverse = uiteenlopend
 • ethnicity = het behoren tot een bepaald ras
 • firmly = vast en zeker
 • to focus on = de aandacht richten op
 • to gain = verwerven / krijgen
 • to grapple with = hard proberen een oplossing te vinden voor
 • guardian = voogd
 • inaccessible = ontoegankelijk / onbereikbaar
 • overriding = belangrijkste
 • to point out to somebody = iemand erop wijzen
 • predominantly = voornamelijk / overwegend
 • prominence = het innemen van een belangrijke plaats
 • to sign up = zich aanmelden
 • supposedly = zogenaamd
 • to target = een bepaalde groep mensen proberen te bereiken
 • to celebrate = vieren
 • dense = dom / stom
 • extensive = veel
 • to proceed = voortgaan / doorgaan
 • to dedicate = opdragen aan
 • to diminish = verminderen / afnemen
 • feeble = zeer zwak
 • ferociously / savage = woest / wreed / wild
 • to intervene = tussenbeide komen
 • porch = veranda
 • to prescribe = voorschrijven
 • reduction = vermindering / afname
 • reflection = overdenking / diep nadenken
 • soothing = kalmerend / rustgevend