Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • awareness = bewustzijn
 • self-esteem = eigenwaarde
 • physically = lichamelijk
 • to improve = verbeteren
 • prevention = voorkómen
 • target = doel
 • local council = gemeenteraad
 • to maintain = handhaven
 • obviously = het is duidelijk dat
 • vulnerable = kwetsbaar
 • profitable = nuttig
 • disturbance = relletje
 • to drag = slepen
 • curfew = uitgaansverbod
 • to suspect = vermoeden
 • predictable = voorspelbaar
 • issue = vraagstuk
 • annually / yearly = jaarlijks
 • press release = persbericht
 • appealing = aantrekkelijk
 • to rely on = afhankelijk zijn van
 • to base on = baseren op
 • intention = bedoeling
 • belongings = bezittingen
 • to object to = bezwaar maken tegen
 • to attend = bijwonen
 • source = bron
 • extraordinary = buitengewoon
 • comment = commentaar
 • by means of = door middel van
 • to annoy = ergeren
 • average = gemiddeld
 • convenient = handig
 • to disagree = het ergens niet mee eens zijn
 • concept = idee
 • option = keus
 • brief = kort
 • to gain = krijgen
 • cost of living = levensonderhoud
 • rewarding = lonend
 • to approach = naderen
 • emphasis = nadruk
 • to amount to = neerkomen op
 • self-sufficient = onafhankelijk
 • enterprise = onderneming
 • to deny = ontzeggen
 • vast = reusachtig
 • to regret = spijt krijgen
 • increasingly = steeds meer
 • casual = tijdelijk
 • challenging = uitdagend
 • benefit = uitkering
 • connection = verbinding
 • to broaden = verbreden
 • to require = vereisen
 • to extend = verlengen
 • appalling = verschrikkelijk
 • to replace = vervangen
 • to benefit = voordeel doen met
 • volunteer = vrijwilliger
 • as for = wat betreft
 • genuinely = werkelijk
 • employer = werkgever
 • to expose yourself to = jezelf blootstellen aan
 • renowned = beroemd
 • to tend towards = de neiging hebben
 • distinct = duidelijk
 • city dweller = inwoner van een stad
 • disregard of = minachting voor
 • inferior = minderwaardig
 • immensity = oneindigheid
 • regardless of = ongeacht
 • hardship = ontbering
 • to be appalled by = ontzet zijn door
 • inexhaustible = onuitputtelijk
 • to survive = overleven
 • disgraceful = schandelijk
 • to swallow = slikken
 • to conceal = verstoppen
 • prominent = vooraanstaand
 • ancestral = voorouderlijk
 • dismay = wanhoop
 • random = willekeurig
 • to adapt to = zich aanpassen aan
 • at first = aanvankelijk
 • to turn 18 = 18 worden
 • remote = afgelegen
 • destination = bestemming
 • suitable = geschikt
 • inhabitants = inwoners
 • classmate = klasgenoot
 • account = rekening
 • to conduct = leiden
 • tendency = neiging
 • impressed by = onder de indruk van
 • global warming = opwarmen van de aarde
 • to affect = van invloed zijn op
 • pollution = vervuiling
 • to be insured = verzekerd zijn
 • to be mystified by = voor een raadsel gesteld zijn