Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to assess = beoordelen (van waarde, kwaliteit) / beoordelen
 • to contemplate = overwegen om / overwegen
 • credit = studiepunt
 • drudgery = eentonig werk
 • educationalist = onderwijsdeskundige
 • innovation = vernieuwing
 • quaint = ouderwets / ongewoon (op een aantrekkelijke manier) / ongewoon
 • to revolutionise = radicaal veranderen
 • tuition = onderwijs (vooral aan weinig personen) / onderwijs
 • to usher in = inluiden / inluiden van iets nieuws
 • to comply with = zich houden aan (voorschriften, regels) / zich houden aan
 • contractor = aannemer
 • to curb = in bedwang houden
 • dental decay = tandbederf
 • implementation = tenuitvoerlegging
 • implication = gevolg
 • indecision = besluiteloosheid
 • to issue = uitbrengen / naar buiten brengen
 • nutritional = voedings
 • outright = geheel / totaal
 • provision = levering
 • regulation = voorschrift
 • vending machine = verkoopautomaat / automaat
 • exponential = zeer snel / steeds sneller
 • foremost = meest vooraanstaand
 • imbedded = ingebed / ingebracht
 • inexorable = onverbiddelijk
 • mesh = gecompliceerd(e) situatie of systeem
 • seamless = perfect werkend / naadloos
 • beneficial = nuttig / heilzaam
 • consistent = consequent
 • consistent with = kloppend met
 • to disseminate = verspreiden (informatie, kennis) / verspreiden
 • epithet = negatieve benaming / benaming
 • graphic = duidelijk en gedetailleerd
 • to implement = in praktijk brengen
 • to infringe = inbreuk maken op
 • at jeopardy = in gevaar
 • mandatory = verplicht (volgens de wet) / verplicht
 • proliferation = plotselinge toename
 • realm = wereld van (bep. activiteit, kennis) / wereld van
 • smut = smerigheid (van verhalen, plaatjes) / smerigheid
 • to aid = helpen / steunen
 • cluttered = volgepropt
 • fervour = enorm enthousiasme / enorme passie
 • fraternity (AE) / fraternity = studentenclub voor mannen
 • outlet (AE) / outlet = winkel die een bep. merk verkoopt
 • to outmaneuver (AE) / to outmaneuver = te slim af zijn
 • pharmacy = apotheek
 • a run of = een serie
 • savvy = gewiekst / kennis van zaken hebbend
 • to scour = grondig doorzoeken
 • to snap up = op de kop tikken / te pakken krijgen
 • to spawn = voortbrengen / produceren
 • spot check = onverwachte controle
 • to subvert = ondermijnen
 • wary = op zijn hoede voor
 • blemish = onvolkomenheid
 • icon = iets wat symbool staat voor een bepaalde periode
 • keenly = heel / zeer
 • prom (AE) / prom = schoolgala
 • to weld = lassen
 • to recruit = werven
 • license = vrijheid / toestemming
 • insistent = dringend
 • grisly = weerzinwekkend / verschrikkelijk
 • re-enactment = het opnieuw spelen / heropvoering / heropvoeren
 • retaliation = vergeldingsmaatregel / vergeldingsmaatregelen tegen
 • to evict = uitzetten (uit een land) / uitzetten
 • to cast = kiezen voor een rol in een film
 • contenders = mededinger / rivaal
 • bantering = plagerig
 • rueful = treurig
 • perpetual = onophoudelijk / eeuwig