Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • advent = komst
 • to be awed = vol bewondering
 • consensus = overeenstemming
 • to captivate = boeien / bekoren
 • distinctive = typisch
 • epoch = tijdperk (form. of literair) / tijdperk
 • to hail = als uitstekend beschrijven (in de krant) / als uitstekend beschrijven
 • to hatch = beramen / verzinnen
 • homage to = eerbetoon aan
 • magnitude = belang (van een zaak / partij) / belang
 • out of sync = niet synchroon lopen
 • to thrive = bloeien / succesvol zijn
 • detectable = merkbaar
 • inherent in = eigen aan
 • pertinent = relevant
 • to persue = voortzetten / een bepaalde koers voortzetten / een bepaalde lijn voortzetten
 • sustained = onafgebroken
 • ale = bier
 • apprenticeship = stage / stageperiode
 • brisk = energiek / levendig
 • canon = oeuvre / lijst van erkende werken
 • cart = wagen
 • convention = standaardgebruik
 • to convey = meedelen
 • to credit somebody with / to credit s.b. with = iemand iets toeschrijven
 • declamatory = theatraal / hoogdravend
 • to disperse = uit elkaar gaan
 • dreary = somber
 • to enhance = versterken / vergroten
 • to house = onderdak bieden aan
 • juggler = jongleur
 • lavish = buitensporig
 • to mutilate = verminken
 • noble = van adel
 • packed with = helemaal vol
 • preliminary = voorlopig / voorlopige
 • resonance = akoestiek / weerklank / weergalm
 • to retain = behouden / vasthouden
 • to rub shoulders with = tijd doorbrengen met (een beroemd persoon) / tijd doorbrengen met
 • soliloquy = monoloog / alleenspraak
 • to put a spell on / to cast a spell on = betoveren
 • stilts = stelten
 • swashbuckling = avontuurlijk
 • synopsis = samenvatting
 • thatched = rieten (dak) / rieten
 • amid = onder
 • animosity = vijandigheid / haat
 • anomalous = afwijkend
 • clarity = duidelijkheid
 • to conduct = leiden
 • connotation = bijbetekenis
 • conventional = traditioneel
 • demanding = veeleisend
 • density = dichtheid
 • devious = onoprecht / slinks
 • devout = vroom
 • elegy on = treurdicht / droevig gedicht (i.v.m. iemands dood) / droevig gedicht
 • to engender = veroorzaken
 • epic = epos / heldenverhaal
 • erudition = uitgebreide kennis / geleerdheid
 • fanciful = fantasievol
 • goblin = slechte kabouter / kobold
 • highbrow = met intellectuele onderwerpen
 • lineage = afstamming
 • to linger on = blijven hangen (maar wel zwakker) / blijven hangen
 • moribund = op sterven na dood
 • onslaught = hevige aanval
 • pedantry = te veel aandacht voor regels en details
 • plausible = aannemelijk / geloofwaardig
 • to pose = een bedreiging vormen / vormen
 • prudery = preutsheid
 • quandary = situatie waarin het moeilijk is een keuze te maken / situatie waarin een keuze maken moeilijk is
 • quintessential = wezenlijk / typisch
 • ravenous = begerig / gretig
 • realm = wereld / gebied (lett. en fig.) / gebied
 • to repel = afstoten / tegen de borst stuiten
 • scope = gebied / bereik
 • sensibility = gevoeligheid
 • unparalleled = ongeëvenaard
 • ambiguity = dubbelzinnigheid
 • to deem = achten / beschouwen
 • derogatory = negatief
 • detrimental = schadelijk
 • to the fore = in de belangstelling
 • to incense = zeer kwaad maken
 • incitement = aansporing (tot iets negatiefs) / aansporing
 • insidious = schadelijk zonder dat het snel opgemerkt wordt / schadelijk zonder dat het opgemerkt wordt
 • lewd = schunnig / obsceen
 • licentious = porno
 • ostensible = schijnbaar
 • purveyor = leverancier
 • qualms = schuldgevoel
 • retailer = winkelier
 • uplifting = opbeurend
 • articulate = duidelijk (verwoord) / duidelijk
 • bourgeois = van de middenklasse
 • derivation = afgeleide
 • elusive = onbereikbaar / ongrijpbaar
 • to embed in = inbedden
 • esteem = achting
 • to indulge in = zich uitleven in
 • to loathe = van iets walgen / walgen
 • numbness = gevoelloosheid
 • peril = gevaar